กนกโปรดักส์

หมวด

น้ำหยด

ในร้าน กนกโปรดักส์
แชร์บน facebook

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 500 เมตร รูน้ำทุก 60 cm.

กนกโปรดักส์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 700.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 500 เมตร รูน้ำทุก 30 cm.

กนกโปรดักส์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 760.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 500 เมตร รูน้ำทุก 20 cm.

กนกโปรดักส์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 755.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 1000 เมตร รูน้ำทุก 60 cm.

กนกโปรดักส์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 1,350.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 1000 เมตร รูน้ำทุก 30 cm.

กนกโปรดักส์

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 1,400.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เทปน้ำหยด ตราไชโย ยาว 1000 เมตร รูน้ำทุก 20 cm. *สินค้าขายดี

กนกโปรดักส์

พิเศษ 1099 บาท จากปกติ 2100 บาท เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ปริมาณน้ำ 2.1 ลิตร / ชั่วโมง ทนแรงดัน 0.8-1 บาร์ 1.เหมาะสำหรับระบบเกษตรที่ต้นพืชมีระยะห่างเท่าๆกัน ปลูกเป็นแนวแถวและพื้นที่ปลูกมีแหล่งน้ำจำกัด 2.ใช้น้ำน้อย ประหยัดน้ำ ลดปริมาณวัชพืช 3.ไม่ต้องใช้ปั้มน้ำแรงดันสูง แค่ติดตั้งแทงค์น้ำที่ตำแหน่งสูงกว่าแปลงพืช 4.สะดวกในการเก็บ สามารถไถกลบพร้อมดินได้เลย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.สามารถใส่ปุ๋ย หรือสารอาหารพืชลงในแทงค์ เพื่อให้หยดลงโคนต้นได้เลย

ราคา 1,465.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เทปน้ำพุ่ง (ตราไชโย) ขนาด 3/4" รูน้ำ 5 รู ยาว 200 เมตร

กนกโปรดักส์

ขนาด 3/4" รูน้ำ 5 รู ยาว 200 เมตร

ราคา 660.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เทปน้ำพุ่ง (ตราไชโย) ขนาด 3/4" รูน้ำ 3 รูเฉียง (สินค้าขายดี)

กนกโปรดักส์

ขนาด 3/4" รูน้ำ 3 รูเฉียง

ราคา 330.00 บาท ติดต่อ กนก โปรดักส์ โทร. 024171097, 0863107020 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที