อิสราเฟอร์นิเจอร์

หมวด

ไม้เต็ง

ในร้าน อิสราเฟอร์นิเจอร์
แชร์บน facebook

โต๊ะบาร์เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเก้าอี้ขาเหล็กท็อปไม้เต็ง โต๊ะยาว 1.50 ม.

ราคา 8,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟขนาด ยาวด้านหน้า 3 เมตร ด้านข้าง 1.40 เมตร โครงไม้ยางพารากรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 38,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน ขนาดยาวรวม 3.20 ม. พร้อมบานสวิง

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์บาร์ขนาด 180 x 60 x 80/110 ซม. วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต

ราคา 18,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟ ขนาดยาว 2 เมตร แผงข้างยาว 1.50 ม. กว้าง 60 ซม. สูง 85/110 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต ท็อปหินแกรนิต

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เคาน์เตอร์ครัว

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ครัวท็อปหินแกรนิต โครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต ขนาดยาว 3.00 เมตร

ราคา 39,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์บาร์ ขนาดยาวรวม 3.50 เมตร วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้โชว์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ตู้โชว์โครงไม้ยางกรุไม้อัดปิดลามิเนต และติดกระจก พร้อมติดไฟ ขนาด 40 x 40 x 170 ซม.

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟโครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต ท้อปหินแกรนิต

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้โชว์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ตู้โชว์ขนาด 40 x 40 x 170 ซม. วัสดุโครงไม้กรุไม้อัด ติดกระจก

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟขนาด ยาว 2.50 ม. วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนตท็อปหินแกรนิต

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์คครัว

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ครัว โครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต ท็อปหินแกรนิต

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ขนาด 1.50 เมตร กว้าง 50 ซม. สูง 80 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 15,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด 1.50 ม. หว้าง 60 ซม. สูง 80/110 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 15,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะบาร์เก้าอี้

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะกลางขาเหล็กท็อปหินแกรนิต ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. เก้าอี้ขาเหล้กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาด 40 x 40 x 75 ซม.

ราคา 4,900.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร วัสดุโครงไม้จริงกรุไม้อัด ปิดลามิเนต

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์บาร์ โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้โชว์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ตู้โชว์บิล์อิน วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดทำสีพ่น

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตู้ครัว

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ตู้ครัวบิล์อิน วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า ท็อปหินเทียม

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 3 เมตร โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟ ขนาด 2 เมตร วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะกลาง

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะกลางขาเหล็ก ท็อปกระจก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.

ราคา 2,600.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอรประชาสัมพันธ์ ขนาด ยาว 3 เมตร โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะขาเหล็กทรงแชมเปญ ท็อปไม้โอ๊ค ขนาดเว้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. สูง 75 ซม.

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ตู้เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน วัสดุโครงกรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟ ขนาด 250 x 60 x 80/110 ซม. วัสดุ โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 28,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 90 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 80 ซม. วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟ ขนาด ยาว 2 เมตร กว้าง 60 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดปิดลามิเนต

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาด ยาว 4.5 เมตร ตัว L โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 40,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที