อิสราเฟอร์นิเจอร์
ในร้าน อิสราเฟอร์นิเจอร์
แชร์บน facebook

ชั้นวางขนม

อิสราเฟอร์นิเจอร์

ชั้นวางขนาดขนาดยาว 1 เมตร กว้าง 40 ซม. สูง 1.50 เมตร

ราคา 5,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟตะว L ขนาดยาวด้านหน้า 2.50 ด้านข้าง 1.50 เมตร กว้าง 70 ซม. สูง 80 ซม.

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะบาร์เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสาน ยาว 2.40 ม. เพิ่มแผงกันตก เพอ่มตะแกรงเหล็ก เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก 32*35*75 ซม.

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนายาว 2.70 x 1.40 เมตร กว้าง 60 ซม. สูง 75/110 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน

ราคา 35,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2 เมตร วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ขนาดยาว 3 เมตรโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า ท็อปกระจกสีชาดำ

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ขนาดยาว 3 เมตร โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ขนาดยาว 2.40 เมตร กว้าง 60 ซม. สูง75/110 โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ราคา 24,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ขนาดยาว 2 เมตร กว้าง 70 ซม. สูง 90/100 ซม. โครงไม้กรุไม้อัดทำสีพ่น

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า ขนาด 2.50 เมตร

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์กาแฟ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์กาแฟโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน ขนาดยาว 2 เมตร

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์แคชเชียร์ โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้าลายหิน

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 2 เมตร โครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์โครงไม่กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า ยาว 1.20 เมตร

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะเก้าอี้

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะขาเหล้กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. เก้าอี้ขนาด 30 x 30 x 45 ซม.

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.00 กว้าง 60 ซม. สูง 110 ซม. วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคาน์เตอร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 1.20 เมตร วัสดุโครงไม้กรุไม้อัดปิดฟอร์ไมก้า

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะเก้าอี้

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะเก้าอี้ขาเหล้กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาดโต๊ะ 70 x 70 x 75 ซม. เก้าอี้ 40 x 40 x 45 ซม.

ราคา 3,600.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะเก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์ขาเหล้กท็อปไม้ยางพาราประสานขนาด 200 x 40 x 110 ซม. เก้าอี้บาร์ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสานขนาด 32 x 35 x 75 ซม.

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะเก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์เก้าอี้บาร์ไม้ยางพาราประสาน โตีะขนาด 1.50 ม. เก้าอี้ 33 x 33 x 75 ซม.

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้บาร์ขาเหล็ก ท็อปไม้ยางพาราประสาน

ราคา 1,000.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะบาร์เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์ขนาดยาว 2 เมตร กว้าง 40 สูง 110 ขาเหล็กท็อปไม้ยางพารา เก้าอี้บาร์ขนาด 33 x 33 x 75 ซม. ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสาน

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะเก้าอี้

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาด ยาว 2 เมตร เก้าอี้ ขนาด 33 x 33 x 75 ซม.

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

เก้าอี้บาร์ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาด 33 x 33 x 75 ซม.

ราคา 1,200.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะ

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะขาเหล็ก ขนาด 60 x 60 x 75 ซม. ท้อปไม้ยางพาราประสาน

ราคา 2,200.00 บาท ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

โต๊ะบาร์เก้าอี้บาร์

อิสราเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะบาร์ขาเหล็ก ท้อปไม้ยางพาราประสาน ขนาดยาว 2 เมตร เก้าอี้ขาเหล็กท็อปไม้ยางพาราประสาน ขนาด 33 x 33 x 75 ซม.

ติดต่อ อิสรา เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0972340339, 0877129888 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที