จ้าวไก่เกษตร

หมวด

คะน้า

ในร้าน จ้าวไก่เกษตร
แชร์บน facebook

เมล็ดพันธุ์คะน้า มหาราช55

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์คะน้า งอกดี โตไวและสมำเสมอ ลำต้นอวบใหญ่ แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์คะน้า ดาวทอง1

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์คะน้า งอกดี โตไวและสมำเสมอ ลำต้นอวบใหญ่ แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์คะน้ายอด ไทนาน

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์คะน้า งอกดี โตไวและสมำเสมอ ลำต้นอวบใหญ่ แข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที