แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก
ในร้าน แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก
แชร์บน facebook

ขายเมล็ดสายหยุด ไม้ดอกหอม

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดไม้ดอกหอมหลายชนิด จำปูน สายหยุด กรรณิการ์ ปีบ แก้ว แก้วแคระ ทิวา เข็มป่า มะลิป่า ลีลาวดี พิกุล กันเกรา การเวก โมกดอกขาว โมกดอกส้ม โมกดอกชมพู สอบถามที่โทร/ไลน์ 0851818772

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มแว็กอ้วน แว็กผอม Wax Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มเป็ตตืโค้ด Washington Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดหมากแดง Lipstick Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มสิบสองปันนา Dwarf Date Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ขายเมล็ดปาล์มยะวา Round-leaf Fan Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา ปาล์มยะวา/ชวา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มน้ำพุ Carpentaria Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มจีบ Vanuatu Fan Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มจีน Chinese Fan Palm

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา อินทผลัมประดับ อินทผลัมทานผล แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดปาล์มฟ็อกเทลใบตัดและใบแหลม

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ขายเมล็ดปาล์มขวดและปาล์มขวดยักษ์ จำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ มีเมล็ดปาล์มขายหลายชนิด ขวด ขวดยักษ์ ฟ็อกเทลใบตัด ฟ็อกเทลใบแหลม สิบสองปันนา แว็กอ้วน แว็กผอม ปาล์มพัด ปาล์มจีบ ปาล์มจีน ปาล์มเป็ตติโค้ด ปาล์มกะพ้อ เต่าร้าง หมากสง หมากแดง หมากเขียวก้านสั้น หมากเขียวก้านยาว หมากเหลือง ปาล์มเม็ตโต ควีนปาล์ม ปาล์มลู่ลม ปาล์มแชมเปญ ปาล์มไผ่ ตาลฟ้า ปาล์มน้ำพุ และอื่นๆสอบถามได้ที่0851818772/id line:ธนวัฒน์/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดดาวนายร้อย

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดดาวนายร้อย จำนวนมาก สนใจติดต่อ0851818772 / Line ID:ธนวัฒน์ / plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดและต้นกล้าแคแสด ปีบ อินทนิล เสลา ตะแบก ขี้เหล็กเทศ

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดและต้นกล้าแคแสด ปีบ อินทนิล เสลา ตะแบก ขี้เหล็กเทศ พิกุล คำไทย กระดังงาไทย สายหยุด เหลืองอินเดีย เตเบเหลือง หางนกยูงไทย3สี หางนกยูงฝรั่ง3สี รำเพย3สี แคฝรั่ง กาหลง ทองอุไร ทรงบาดาล ทองกวาว มะค่าโมง พะยูง ประดู่ป่า สักทอง มะฮอกกานี ตะเคียนทอง อโศกอินเดีย อโศกพม่า ประดู่ป่า ประดู่บ้าน พยอม กันเกรา แหนนา เทพธาโร ทุเรียนบ้าน จำปาดะ ละไม มะมุด แคนา แคบ้าน มะรุม มะเดื่อ กร่าง จิกทะเล จิกน้ำ จิกสวน จิกเศรษฐี พรวด โคลงเคลง ท้าวยายม่อม บุกฤาษี บุกคางคก หญ้าหนูต้น ว่านสากเหล็ก ว่านหลากชนิด และเมล็ดไม้และกล้าไม้ทุกชนิด สอบถามที่0851818772 ไลน์: ธนวัฒน์ อีเมล์ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์ชัยพฤกษ์กาฬพฤกษ์จำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดและต้นกล้าราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์ชัยพฤกษ์กาฬพฤกษ์จำนวนมาก และเมล็ดไม้และกล้าไม้ทุกชนิด สอบถามที่0851818772 ไลน์:ธนวัฒน์ อีเมล์ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดและต้นกล้าจิกน้ำจิกนาจิกทะเลจิกเศรษฐี

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดและต้นกล้าจิกน้ำจิกนาจิกทะเลจิกเศรษฐี จำนวนมาก สอบถามที่0851818772 เมล์ plantname@hotmail.com / Id Line:ธนวัฒน์ และ จิรวดี

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายต้นกล้าปาล์มแว็กลูกผสม ยะวา ขวด ตาลฟ้า จีน และอื่นๆ

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายกล้าปาล์มแว็กอ้วน ยะวา ตาลฟ้า ขวด จีน อ้ายหมี เคราฤาษี เยอรมันสีทอง เต่าร้างด่าง และอื่นๆ

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ทุกชนิด

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ทุกชนิดจำนวนมาก ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ยืนต้น ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ป่า ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ดอกสวย ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ดอกหอม ขายเมล็ดไม้และกล้าปาล์มประดับ ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้สมุนไพร ขายเมล็ดไม้และกล้าไม้ป่าเศรษฐกิจ ขายไม้ล้อมยืนต้นและไม้ล้อมต้นใหญ่ ขายต้นปาล์มประดับทุกชนิด สอบถามที่0851818772 ไลน์ชื่อ ธนวัฒน์

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดไม้เพื่อโครงการแจกเมล็ดไม้

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดไม้เพื่อทำโครงการแจกเมล็ดไม้ ทำของชำร่วยงานต่างๆ เรามีเมล็ดไม้ทุกชนิดทุกประเภทให้เลือก หรือให้ทางเราแนะนำหรือจัดทำและจัดหาให้ได้ทุกชนิด ขายส่งจำนวนมาก มีข้อมูลบริการด้านการเพาะปลูก และข้อมูลด้านต้นไม้ รับจัดทำและบรรจุเมล็ดไม้ให้ลูกค้า สอบถามที่0851818772 / plantname@hotmail.com / id line:ธนวัฒน์

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดไม้ทุกชนิดเพื่อโครงการปลูกป่า

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดไม้ทุกชนิดสำหรับโครงการปลูกป่า มีขายจำนวนมาก สอบถามได้ที่08518187772 / plantname@hotmail.com / id line:ธนวัฒน์

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดไม้แดงและไม้ป่าอื่นๆ

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดไม้แดง พะยูง มะฮอกกานี ประดู่ป่า สักทอง ชิงชัน ยางนา ตะแบก กระถินเทพา กันเกรา และเมล้ดไม้ทุกชนิด ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ป่า ไม้ป่าเศรษฐกิจ ไม้สมุนไพร ปาล์มประดับ ไม้ดอกสวย ไม้ดอกหอม และต้นกล้าไม้ทุกชนิด สอบถามได้ที่0851818772 / plantname@hotmail.com / id line:ธนวัฒน์

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดลีลาวดี มีเมล็ดขายจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดลีลาวดี มีขายจำนวนมาก สอบถามที่085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดจำปูนและต้นตั้งแต่10ซม.-2ม.กว่า

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดจำปูนและต้นตั้งแต่10ซม.-2ม.กว่า สอบถามที่085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดจันทน์ผา มี3000เมล็ด

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดจันทน์ผา มี3000เมล็ด สอบถามที่085-1818772/plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดและต้นอินทผลัมโคราช

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดอินทผลัมประดับ สอบถาม085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดคำไทย/คำแสด/คำเงาะ จำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดคำไทย/คำแสด/คำเงาะ จำนวนมาก ไม้พุ่มดอก/ผลสวย เป็นไม้สมุนไพรทางยาและสีผสมอาหารและสีย้อมผ้า มีเมล็ดจำหน่ายจำนวนมาก สอบถามที่085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bixa orellana L. ชื่อสามัญ : Annatto Tree วงศ์ : BIXACEAE ชื่ออื่น : คำเงาะ คำแงะ คำไทย คำแฝด คำยง ชาตี จำปู้ ส้มปู้ (เขมร-สุรินทรฒ) ชาด (ภาคใต้) ซิติหมัก (เลย) มะกายหยุม แสด (ภาคเหนือ) หมากมอง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-8 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหนาทึก แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบต้น รูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบบาง เกลี้ยงนุ่ม สีเขียวเหลือบแดง ใบอ่อนมีสีแดง กว้าง 8-10 ซม. ยาว 11-18 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งบริเวณปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมี 5-10 ดอก กลีบดอกรูปไข่ยาว สีขาวแกมชมพูหรือสีชมพูอ่อน กลีบรองดอกมีขนาดเล็ก สีเขียว กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกอ่อนจะกลม ผิวสีแดง มีเกสรตัวผู้จำนวนมาก มีเกษรตัวเมีย 1 อัน ภายในมีช่อง 1 ช่อง มีไข่อ่อนจำนวนมาก ผล เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม มีขนสีแดงเข้มหนาทึบคล้ายผลเงาะ ผลแก่จัดแตกออกได้ 2 ซีก ภายในมีเมล็ดกลมเล็กๆ สีน้ำตาลแดงจำนวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ดมีสีแดงหรือสีแสด ส่วนที่ใช้ : เมล็ด ดอก ใบ เนื้อหุ้มเมล็ด เปลือก ราก สรรพคุณ : เมล็ด - ให้สารสีแสด ชื่อสาร Bixin - ใช้แต่งสีอาหารประเภทไขมัน เช่น ฝอยทอง เนย ไอศครีม - ใช้ย้อมผ้าฝ้าย หรือ ผ้าไหมได้ด้วย ** องค์การอนามัยโลกกำหนดให้รับประทานสีที่สกัดจากเมล็ดคำแสดได้ไม่เกิน 0.065 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ต่อ 1 วัน - มีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ ลดไข้ ฝาดสมาน ดอก - มีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงเลือด แก้โลหิตจาง แก้แสบร้อนคันตามผิวหนัง - รักษาโรคไตผิดปกติ แก้บิด แก้พิษ ฝาดสมาน ใบ - แก้ดีซ่าน แก้เจ็บคอ ลดไข้ แก้บิด ขับปัสสาวะ เนื้อหุ้มเมล็ด - เป็นยาระบายและขับพยาธิ แก้โรคผิวหนัง ใช้แต่งสีอาหาร และเนย เปลือกราก - ใช้ป้องกันไข้มาเลเรีย ลดไข้ และโรคหนองใน สารเคมี : ที่พบ เนื้อหุ้มเมล็ด ให้สีที่เรียกว่า annatto ซึ่งเป็นสีอนุญาตให้ใช้ประกอบอาหารได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2515) annatto ประกอบด้วยสาร Bixin (C25 H30 O4) สีแสดสด และสาร Bixol (C18 H30 O) สีเขียวเข้ม ใช้แต่งสีอาหารประเภทเนย และเนยเทียม (margarine) สีที่ได้จากเมล็ดคำแสด มีความคงทนและมีสีเข้มกว่าสีที่ได้จากแคโรทีนในต่างประเทศ นิยมใช้กันในผลิตภัณฑ์นม เช่น เนยเหลว เนยแข็ง เป็นต้น นอกจากนั้นยังใช้ผสมในยาขัดหนังที่ให้สีแดงคล้ำ วิธีเตรียมสีจากเมล็ดคำแสด : โดยแกะเมล็ดออกจากผลที่แก่จัด แช่น้ำร้อนหมักทิ้งไว้หลายๆ วันจนสารสีตกตะกอน แยกเมล็ดออก นำน้ำสีที่ได้ไปเคี่ยวจนงวดเกือบแห้ง แล้วนำไปตากแดดจนแห้งเป็นผงเก็บไว้ใช้ ขายเมล็ดคำไทย/คำแสด/คำเงาะ จำนวนมาก ไม้พุ่มดอก/ผลสวย เป็นไม้สมุนไพรทางยาและสีผสมอาหารและสีย้อมผ้า มีเมล็ดจำหน่ายจำนวนมาก สอบถามที่085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดฟ็อกเทล หลายพันเมล็ด ล้างเมล็ดให

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดฟ็อกเทล หลายพันเมล็ด ล้างเมล็ดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมปลูก สอบถามที่085-1818772 หรือที่ plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดมะกล่ำตาช้าง แบบคัดเมล็ดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดมะกล่ำตาช้าง แบบคัดเมล็ดจำนวนมาก สอบถามที่085-1818772 / plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหล่งขายเมล็ดไม้ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งขายเมล็ดไม้ทุกชนิดจำนวนมาก เช่น ขายเมล็ดทรงบาดาล>2, 000, 000 เมล็ด สอบถามที่085-1818772 plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายเมล็ดจำปา ไม้ดอกหอม จำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

ขายเมล็ดจำปา ไม้ดอกหอม จำนวนมาก สอบถามที่085-1818772 plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหล่งจำหน่ายเมล็ดไม้จำนวนมาก

แหล่งจำหน่ายเมล็ดปาล์มประดับ ไม้ประดับ ทุกชนิดจำนวนมาก

แหล่งขายเมล็ดไม้ทุกชนิดจำนวนมาก เช่น ขายเมล็ดทรงบาดาล>2, 000, 000 เมล็ด สอบถามที่085-1818772 plantname@hotmail.com

ติดต่อ ธนวัฒน์ สุวรรณภาค โทร. 0851818772, 0851818772 จังหวัดพังงา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที