umkaset

หมวด

ฟักทอง

ในร้าน umkaset
แชร์บน facebook

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม ทองอำไพ425

umkaset

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม ทองอำไพ425 ( ตราเครื่องบิน /เจียไต๋ ) บรรจุขนาด 100 กรัม

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม ทองอำพัน 346

umkaset

ฟักทองลูกผสม ทองอำพัน346 ( ตราเครื่องบิน เจียไต๋ ) บรรจุขนาด 100 กรัม

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม ทองคำ443

umkaset

เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม ทองคำ443 ( ตราเครื่องบิน เจียไต๋ ) บรรจุขนาด 100 กรัม

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ฟักทองญี่ปุ่น อีสเทอร์นไรซ์ 774

umkaset

เมล็ดพันธุ์ฟักทองญี่ปุ่น อีสเทอร์นไรซ์ 774 บรรจุขนาด 50 กรัม www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ฟักทองลูกผสม พันธุ์ศิลาทอง 069

umkaset

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง พันธุ์ศิลาทอง 069 (บ.สยามสตาร์ซีด) ดูสินค้าชนิดอื่นของร้านได้ที่ http://www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที