umkaset

หมวด

ผักบุ้ง

ในร้าน umkaset
แชร์บน facebook

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งใบไผ่ พันธุ์สายรุ้ง (ตราขวานทอง)

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งใบไผ่ พันธุ์สายรุ้ง (ตราขวานทอง) บรรจุ แพค 1 กิโลกรัม ( 24 กก / ลัง )

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ทักษิณ ( ตราต้นไผ่ )

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ทักษิณ ( ตราต้นไผ่ ) บรรจุ 1 กก www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน ปทุมทอง 92 ( ตราซีดเทค )

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน ปทุมทอง 92 ( ตราซีดเทค ) บรรจุ 1 กก ( 20 กก / ลัง ) www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ผักบุ้งจีนใบไผ่ ( เรียวไผ่ ) ตราเครื่องบินเจียไต๋

umkaset

ผักบุ้งจีนใบไผ่ ( เรียวไผ่ ) ตราเครื่องบินเจียไต๋ บรรจุ 1 กก ( 20 กก / ลัง ) www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ จันทรา ( ตรากำไลทองมังกรคู่ )

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ จันทรา ( ตรากำไลทองมังกรคู่ ) ลักษณะพันธุ์ : พันธุ์ดี โตเร็ว แข็งแรง ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด อายุเก็บเกี่ยว 20 - 25 วัน เมล็ดบริสุทธิร้อยละ 98 , ความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทดสอบ : 1-2-53 , สิ้นอายุ 12.2555 * บรรจุถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม , 25 กิโลกรัม / 1 ลัง

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ สามเอ (AAA) ข่านต้า

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ สามเอ (AAA) ตราข่านต้า , เมล็ดบริสุทธิร้อยละ 85 , ความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ทดสอบ : มค .2553 , รวบรวม : มค .2553 * บรรจุถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม , 25 กิโลกรัม / 1 ลัง

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่นวลจันทร์ ( ตราโบว์แดง

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน พันธุ์ไผ่นวลจันทร์ ( ตราโบว์แดง ) ลักษณะพันธุ์ : ใบเรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20 - 25 วัน เมล็ดบริสุทธิร้อยละ 98 , ความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทดสอบ : 03.01.2553 , สิ้นอายุ 03.01.2555 * บรรจุถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม , 24 กิโลกรัม / 1 ลัง

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ศรีสุข ( ตราโบว์แดง )

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน พันธุ์ไผ่ศรีสุข ( ตราโบว์แดง ) ลักษณะพันธุ์ : ใบเรียวเล็ก สีเขียวสด น้ำหนักดี เจริญเติบโตดี ต้นแข็งแรง ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม อายุเก็บเกี่ยว 20 - 25 วัน เมล็ดบริสุทธิร้อยละ 98 , ความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทดสอบ : 03.01.2553 , สิ้นอายุ 03.01.2555 * บรรจุถุง น้ำหนัก 1 กิโลกรัม , 24 กิโลกรัม / 1 ลัง

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ผักบุ้งใบไผ่ (อีสานเขียว)

umkaset

เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งใบไผ่ (อีสานเขียว) บ.สยามสตาร์ซีด ดูสินค้าของร้านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ผักบุ้งใบไผ่ พันธ์ไผ่เขียว

umkaset

ผักบุ้งใบไผ่ พันธ์ไผ่เขียว ตราลูกโลก (บ.นำไทยเชียงเกษตรกิจ) ดูสินค้าชนิดอื่นของร้าน ได้ที่ http://www.umkaset.com

ติดต่อ ยูเอ็มเกษตร โทร. 0818845003, 0818845003 จังหวัดลำพูน

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที