พรรวินท์

หมวด

มะขาม

ในร้าน พรรวินท์
แชร์บน facebook

รับซื้อ มะขามเปียก ติดเม็ดเนื้อล้วน จํานวนมาก

พรรวินท์

รับซื้อ มะขามเปียก มะขามติดเม็ด มะขามเนื้อล้วน เม็ดมะขาม จํานวนมาก

ราคา 40.00 บาท ติดต่อ พรรวินท์ ธนาวัชรเศรษฐี โทร. 0955618787, 0955618787 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะขาม มะขามเปียก ติดเม็ด เนื้อล้วน

พรรวินท์

บรรจุถุงละ 10กิโล ขายส่งขั้นตํ่า 4, 000 กิโล

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ พรรวินท์ ธนาวัชรเศรษฐี โทร. 0955618787, 0955618787 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที