กันติกานต์

หมวด

มะนาว

ในร้าน กันติกานต์
แชร์บน facebook

มะนาวแป้นพันธ์สุขประเสริฐ และมะนาวแป้นแม่ลูกดก

กันติกานต์

แป้นสุขประเสริฐเป็นสายพันธ์แท้ มีหนังสือรับรองสายพันธ์พืชขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรว่า ปลอดโรค ผลดก เปลือกบาง น้ำเยอะ หอมผลแป้นใหญ่ เมล็ดน้อยมาก

ติดต่อ พัชรี เหมินทร์ โทร. 056990136, 0814988585 จังหวัดพิจิตร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที