ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ไม้มะค่า

ร้าน: ฺB&M Furniture

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้มะค่า งานรากไม้ กว้าง 1.4 เมตร ยาว 1.4 เมตร

ราคา 25,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้มะค่า งานรากไม้ กว้าง 0.7 เมตร ยาว 1.2 เมตร

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้ไม้มะค่า งานรากไม้ กว้าง 1 เมตร 1.4 เมตร หนา 3 นิ้ว สนใจรายละเอียดติดต่อ บุศรินทร์ 097-238-9420

ราคา 15,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้ไม้มะค่า งานรากไม้ กว้าง 0.9 `เมตร 1.3 เมตร หนา 4 นิ้ว สนใจรายละเอียดติดต่อ บุศรินทร์ 097-238-9420

ราคา 18,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้มะค่า กว้าง 1.4 m หนา 5 นิ้ว สนใจรายละเอียดติดต่อ บุศรินทร์ 097-238-9420

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้มะค่า ยาว 1.2 เมตร หนา 3 นิ้ว สนใจติดต่อ 097-238-9420

ราคา 18,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
โต๊ะไม้มะค่า ไม้หนา 3 นิ้ว กว้าง 1.20 เมตร ติดต่อ 097-238-9420

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

ฺB&M Furniture | นครสวรรค์
ไม้หนา 3 นิ้ว กว้าง 1.20 เมตร ทำจากไม้แผ่นเดียว

ราคา 20,000.00 บาท ติดต่อ เกรียงศักดิ์ กรรณทิพย์ โทร. 0972389420, 0857375461

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ