ธนวรรณ เลคไซด์
ในร้าน ธนวรรณ เลคไซด์
แชร์บน facebook

ลิ้นมังกร ดาบมรกต ไหมไทย

ธนวรรณ เลคไซด์

ต้นลิ้นมังกร ดาบมรกต ไหมไทย ใบเรียวแหลมสีเขียวแกมขาว ใช้ปลูกใช้ห้องดูดซับสารพิษ กระถางละ 150 บาท ค่าส่งเคอรี่กระถางละ100 บาท

ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ลิ้นมังกรแคระ

ธนวรรณ เลคไซด์

ต้นลิ้นมังกรแคระ สีเขียว ไม้ประดับภายในบ้าน ราคาหัวละ 50 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ลิ้นมังกรเขียว

ธนวรรณ เลคไซด์

ต้นลิ้นมังกรเขียว หรืองาช้างแคระต้นเรียวปลายแหลมออกดอกสีขาว หอมอ่อนๆราคาต้นละ 150 บาท

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ลิ้นมังกรด่าง

ธนวรรณ เลคไซด์

ลิ้นมังกรด่าง ใบสีเขียวปนขาว สูงประมาณ 30 เซ็นติเมตรออกดอกสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆราคาต้นละ 100 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นลิ้นมังกร

ธนวรรณ เลคไซด์

ลิ้นมังกรเป็นพืชที่มีลักษณะโดดเด่นที่ใบสวยงามแปลกตา ปลูกได้ทั้งภายนอกอาคาร และปลูกลงในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและบ้านเรือน ถึงแม้จะเป็นพืชที่โตช้าแต่ก็ปลูกง่ายและทนทาน ขายต้นละ 50 บาท

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที