ธนวรรณ เลคไซด์
ในร้าน ธนวรรณ เลคไซด์
แชร์บน facebook

อินทผาลัม พันธุ์บาฮีกินสด

ธนวรรณ เลคไซด์

อินทผาลัม พันธุ์บาฮีกินสด เพาะจากเมล็ดพันธุ์แท้จากมาวิทยาลัยแม่โจ้ รากยาวต้นแข็งแรง ต้นละ 300 บาท

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นอินทผาลัม พันธุ์เดกเรทนัว

ธนวรรณ เลคไซด์

ต้นอินทพผาลัม พันธุ ์เดทเรดนัว เพาะเมล็ด สูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร แตกใบแฉกแล้ว พร้อมลงดิน ปลูก 3-5 ปีได้ผล ต้นละ 200 บาท ค่าส่งเคอรี่ ต้นละ100 บาท

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที