ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ต้นอินทผาลัม

ร้าน: ธนวรรณ เลคไซด์

ธนวรรณ เลคไซด์ | ขอนแก่น
อินทผาลัม พันธุ์บาฮีกินสด เพาะจากเมล็ดพันธุ์แท้จากมาวิทยาลัยแม่โจ้ รากยาวต้นแข็งแรง ต้นละ 300 บาท

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 ไอดีไลน์ 0850008815

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร ไลน์

ธนวรรณ เลคไซด์ | ขอนแก่น
ต้นอินทพผาลัม พันธุ ์เดทเรดนัว เพาะเมล็ด สูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร แตกใบแฉกแล้ว พร้อมลงดิน ปลูก 3-5 ปีได้ผล ต้นละ 200 บาท ค่าส่งเคอรี่ ต้นละ100 บาท

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ ธนวรรณ พิทยธาราธร โทร. 043465579, 0850008815 ไอดีไลน์ 0850008815

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร ไลน์


เมนูส่วนล่างของเว็บ