Smart Garden
ในร้าน Smart Garden
แชร์บน facebook

หัวพ่นหมอก Cool Net ครบชุด 4 หัว จำนวน 3 ชุด

Smart Garden

ชุดพ่นหมอก Cool Net 4 หัว (ครบชุด) จำนวน 3 ชุด ปริมาณน้ำ 4x7.5 ลิตร/ชม. (30 ลิตร/ชม.) สายยาว 30 ซม. เหมาะสำหรับระบบสปริงเกอร์ลดความร้อนในสวน ติดตั้งรอบบ้าน ลดความร้อนในโรงเรือนเพาะปลูกพืช ผัก โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ลดประมาณฝุ่นควัน ฝุ่นละออง ใช้แรงดันน้ำจากท่อน้ำประปา ติดตั้งง่าย ต่อออกจากท่อพีอี ใช้แรงดันจากปั๊มน้ำทั่วไป

ราคา 520.00 บาท ติดต่อ ร้าน Smart Garden โทร. 0925438887, 0925438887 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที