น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

หมวด

เงาะ

ในร้าน น้องโชกุลพันธุ์ไม้้
แชร์บน facebook

ต้นเงาะ

น้องโชกุลพันธุ์ไม้้

เงาะโรงเรียนเป็นไม้ผลปลูกได้ทุกสภาพพื้นดิน

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ มโนรมณ์ เอมโอฐ โทร. 0899338705, 0849109145 จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที