maimai2552
ในร้าน maimai2552
แชร์บน facebook

บ่อผ้าใบขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 7 เมตร จุน้ำ 40 ตัน .

maimai2552

ป้องกันปลาที่คุณเลี้ยงจาก ภัยน้ำท่วมกันดีกว่า ก่อนที่จะสายเกินไป หันมาเลี้ยงปลาในบ่อยกสูง ลอยตัว ที่สามารถควบคุมน้ำได้ ป้องกันปลาออกจากบ่อ เมื่อประสบปัญหาน้ำท่วม ป้องกันน้ำเสียจาก ปัญหาน้ำเน่าจากแม่น้ำ และปัญหาอื่นๆที่จะตามมาก่อนจะสายเกินไปดีกว่า บ่อลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถูกกว่าขุดบ่อ ใช้งานได้หลากหลาย สามารถเคลื่อนย้าย หรือส้รางตาข่ายกันเมื่อน้ำม่วม ฟาร์มใหญ่ๆ ในประเทศ ล้วนหันมาใช้ บ่อแบบนี้กันแล้ว สามารถใช้ได้ทั้ง ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ กุ้ง ( สินค้าสั่งทำตามขนาดมีทุกขนาด สามารถสั่งทำได้ ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 1 สัปดาห์ สนใจสั่งทำล่วงหน้า คะ) ลูกค้าที่ใช้สินค้าเราอยู่มี ... ฟาร์มทักษิณ ... ฟาร์มกล้วยไม้ .... ฟาร์มลูกกุ้ง ในมาเลเซีย .... ฟาร์มในสิงคโปร์ .... ร้านจำหน่ายสินค้าประมง(จำหน่ายทั่วโลก) ในสิงคโปร์ ....ฟาร์มปลาคาร์ฟ (ภาพตัวอย่าง) ที่ห้วยพลู สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 086 - 4175963

ราคา 32,000.00 บาท ติดต่อ maimai2552 โทร. 0854258136, จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ

บ่อผ้าใบสำเร็จรูป ใช้งานได้จริง ประหยัด สามารถเคลื่อนย้ายได้

maimai2552

บ่อผ้าใบสำเร็จรูป สำหรับผู้มีปัญหาระบบ น้ำ หรือเก็บกักน้ำ หรือใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เราเป็นเจ้าแรกที่ทำบ่อผ้าใบสำเร็จรูป จ๊า วันนี้เอามานำเสนอ เผื่อ เพื่อนๆที่ชื่นชอบเลี้ยงปลา หรือ มีปัญหาเกียวกับ น้ำ ต้องการหาที่เก็บกักน้ำ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้จ๊า ผลงานที่ผ่านมา สวนส้มที่ปทุมธานี สั่ง ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ใบ เพื่อไปใช้ เก็บกักน้ำ เพื่อทำระบบน้ำประปาใช้เอง ( เนืองจาก สวนส้ม มีปัญหาเรื่องน้ำไม่มีใช้ ) ฟาร์มลุงเย็นให้ไปวางระบบน้ำให้เพราะ ฟาร์มลุงมีปัญหา รอบๆฟาร์มเป็นฟาร์มกุ้ง ทำให้น้ำเสีย น้ำมีตะกรันเยอะ ทำให้ น้ำด้าน ฟาร์มปลานิล ที่เพรชบุรี สั่ง ขนาด 5 เมตร เพื่อไปใช้เพาะเลี้ยงปลานิล ฟาร์มปลาคาร์ฟ สั่ง ขนาด 2.5 เมตร จำนวน 20 บ่อ เพื่อนำไปกักเก็บน้ำ ในงานประกวดปลา ที่เชียงใหม่ ฟาร์มกุ้งทักษิณ ที่ภูเก็ต สั่ง ขนาด 5 เมตร จำนวน 10 บ่อ เพื่อไปอนุบาลลูกกุ้ง ฟาร์มกุ้ง มาเลเซีย สั่ง บนาดบรรจุน้ำ 40 ตันเพื่อกักเกบน้ำ จำนวน 10 บ่อ และอีกหลายๆราย จ๊า........ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 - 4175963 สินค้าสั่งทำตามขนาดที่ต้องการ ค๊า ( พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องระบบกรอง ฟรี).

ติดต่อ maimai2552 โทร. 0854258136, จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ