ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ยางพารา

ร้าน: เกษตรวิร่ฬห็

เกษตรวิร่ฬห็ | นครสวรรค์
น้ํามันยางมีชื่อเรียกสามัญโดยชาวตะวันตกว่า wood oil ต่อมาภายหลังอาจเรียกตามโครงสร้างสารเคมีว่า โอลีโอเรซิน (oleoresin) เป็นยางธรรมชาติเนื้อผสมกับน้ํามันที่เกิดจากการขับหลั่ง (exuding)หลังจากการเจาะและจุดไฟกระตุ้น ได้มาจากพรรณไม้สกุลยาง (Dipterocarpus)

ราคา 21,000.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 8 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ