เกษตรวิร่ฬห็
ในร้าน เกษตรวิร่ฬห็
แชร์บน facebook

ขี้ไต้

เกษตรวิร่ฬห็

รายละเอียดย่อ : ขี้ไต้หรือตะบอง วัสดุที่ใช้เวลาก่อไฟ แตปัจจุบันขี้ไต้ยังนิยมนำมาทำเหยื่อล่อหนูอีกด้วย (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ติดต่อ ปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

น้ำมันยาง

เกษตรวิร่ฬห็

น้ำมันยาง น้ำมันยาง มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของชาติไทยมาแต่โบราณ เมื่อใช้ผสมกับผงชันก็ใช้ยาเรือ หรือเครื่องจักร ติดต่อปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แอลกอฮอล็ 70 เปอร์เซน

เกษตรวิร่ฬห็

รายละเอียดย่อ : แอลกอฮอล์ 70%ใช้ในห้องปฏิบัติการหรืองานทดลองที่ต้องการความสะอาด แอลกอฮอล์ 95% ใช้จุดตะเกียงแอลกอฮอล์เพื่อให้ความร้อนในงานปฏิบัติการต่างๆ ติดต่อ ปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ตะเกียงแอลกอฮอล็

เกษตรวิร่ฬห็

ตัวตะเกียงและฝาครอบทำด้วยโลหะ มีใส้สำหรับจุดไฟ ติดต่อปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที