เกษตรวิร่ฬห็
ในร้าน เกษตรวิร่ฬห็
แชร์บน facebook

กล่องเลี้ยงแมลง

เกษตรวิร่ฬห็

ใช้เลี้ยงแมลงเพื่อขยายหรือเพื่องานวิจัย ติดต่อปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขี้ไต้

เกษตรวิร่ฬห็

รายละเอียดย่อ : ขี้ไต้หรือตะบอง วัสดุที่ใช้เวลาก่อไฟ แตปัจจุบันขี้ไต้ยังนิยมนำมาทำเหยื่อล่อหนูอีกด้วย (ภูมิปัญญาชาวบ้าน) ติดต่ปริยภร 0987978502 056803459

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที