เกษตรวิร่ฬห็
ในร้าน เกษตรวิร่ฬห็
แชร์บน facebook

ถังพลาสติก ขนาดบรรจุ่ 30 ลิตร

เกษตรวิร่ฬห็

ายละเอียดย่อ : ใช้สำหรับหมักเชื้อชีวภาพ ติดต่อปริยาภร 0987988502 056803459

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที