เกษตรวิร่ฬห็
ในร้าน เกษตรวิร่ฬห็
แชร์บน facebook

คอขวด 1000 อัน อันละ 25 สตางต็

เกษตรวิร่ฬห็

เหมาะสำหรับการเพาะเห็ดทุกชนิดและทำเชื้อชีวภาพในถุงพลาสติก ใช้ในการนึ่ง คอขวดพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว ติดต่อปริยาภร 0987978502 056803459

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ ปริยาภร อินทร็ปัด โทร. 056803459, 0987978502 จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที