สวนบ้านเมย์
ใน สวนบ้านเมย์
แชร์บน facebook

เฉินหนาน (ไม้สีทอง)

สวนบ้านเมย์

พีบี zhennanเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ของต้นไม้ถึง 30 เมตร (98 ฟุต) ในพีบีประเภทของ Lauraceaeครอบครัว Zhennan เดิมเป็นคำภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับชื่อภาษาจีนของต้นไม้ Nan, น่าน มันเป็นโรคประจำถิ่นไปประเทศจีนที่มันเกิดขึ้นในกุ้ยโจว , มณฑลหูเป่ย์และมณฑลเสฉวนจังหวัด [2] สายพันธุ์ถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และอยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติในประเทศจีน ในอดีตไม้จากต้นนี้มีค่ามากจนมีเพียงราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ยอดเยี่ยมบันทึกทั้งหมดของ Phoebe zhennanไม้ถูกนำมาใช้ในการสร้างเสาสำหรับพระราชวังต้องห้าม ไม้มีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์กึ่งและจากนั้นจะเรียกว่า?? Wu Mu หรือ "Black Wood" ราคาในตลาด 2012 อาจสูงถึง $ 10, 000 ต่อลูกบาศก์เมตร [3]

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เมธาวี ไกรจร โทร. 0925141117, 0925141117 จังหวัดราชบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

หวู่มู่ (Phoebe zhennan)

สวนบ้านเมย์

เพาะเมล็ด เป็นไม้เนื้อสีทองสวยงาม พีบี zhennanเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ของต้นไม้ถึง 30 เมตร (98 ฟุต) ในพีบีประเภทของ Lauraceaeครอบครัว Zhennan เดิมเป็นคำภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับชื่อภาษาจีนของต้นไม้ Nan, น่าน มันเป็นโรคประจำถิ่นไปประเทศจีนที่มันเกิดขึ้นในกุ้ยโจว , มณฑลหูเป่ย์และมณฑลเสฉวนจังหวัด [2] สายพันธุ์ถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และอยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติในประเทศจีน ในอดีตไม้จากต้นนี้มีค่ามากจนมีเพียงราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ยอดเยี่ยมบันทึกทั้งหมดของ Phoebe zhennanไม้ถูกนำมาใช้ในการสร้างเสาสำหรับพระราชวังต้องห้าม ไม้มีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์กึ่งและจากนั้นจะเรียกว่า?? Wu Mu หรือ "Black Wood" ราคาในตลาด 2012 อาจสูงถึง $ 10, 000 ต่อลูกบาศก์เมตร [3]

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เมธาวี ไกรจร โทร. 0925141117, 0925141117 จังหวัดราชบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ไม้สีทอง (Phoebe zhennan)

สวนบ้านเมย์

เพาะเมล็ด เป็นไม้สีทอง พีบี zhennanเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ของต้นไม้ถึง 30 เมตร (98 ฟุต) ในพีบีประเภทของ Lauraceaeครอบครัว Zhennan เดิมเป็นคำภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับชื่อภาษาจีนของต้นไม้ Nan, น่าน มันเป็นโรคประจำถิ่นไปประเทศจีนที่มันเกิดขึ้นในกุ้ยโจว , มณฑลหูเป่ย์และมณฑลเสฉวนจังหวัด [2] สายพันธุ์ถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่และอยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติในประเทศจีน ในอดีตไม้จากต้นนี้มีค่ามากจนมีเพียงราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ยอดเยี่ยมบันทึกทั้งหมดของ Phoebe zhennanไม้ถูกนำมาใช้ในการสร้างเสาสำหรับพระราชวังต้องห้าม ไม้มีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์กึ่งและจากนั้นจะเรียกว่า?? Wu Mu หรือ "Black Wood" ราคาในตลาด 2012 อาจสูงถึง $ 10, 000 ต่อลูกบาศก์เมตร [3]

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ เมธาวี ไกรจร โทร. 0925141117, 0925141117 จังหวัดราชบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที