G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )
ในร้าน G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )
แชร์บน facebook

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาด 1 x 6 เมตร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ขนาด 1 x 6 เมตร. http://www.grshydrofarm.com http://grshydro.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาดครัวเรือน 1 x 1.2 เมตร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

++++++ขายแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมมีตลาดรับซื้อให้ด้วย++++++ Sale Hydroponics system with products purchasing ทั้งแปลงขนาดเล็ก 1 x 1.2 เมตร สำหรับครัวเรือน และขนาดใหญ 2 x 7 เมตร ++++++ขายแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พร้อมมีตลาดรับซื้อให้ด้วย++++++ Sale Hydroponics system and Salad ++++++++++++ ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิคส์ กรีนโอ๊ค

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

จำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิคส์ ปลอดสารพิษ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคลอรัล สลัดคอส บัตเตอร์เฮด ฟิลเลย์ มิซูน่า ราคา ต้นละ 10 - 15 บาท G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm อุปกรณ์ระบบไฮโดรโปนิคส์

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

อุปกรณ์ระบบไฮโดรโปนิคส์ทุกชนิด โฟมรางกลาง โฟมปลูก โฟมหัว ท้ายแปลง สะดือปรับระดับน้ำ , พลาสติด , ถาดแยกกล้า , โฟมถาดเพาะ , ถ้วยปลูก , สแลนพรางแสง , ท่อพ่นสารละลาย , หัวพ่นหมอก , ท่อ PE , คลิปล๊อค 3/4 " , สารละลาย A / B แบบ น้ำ , แห้ง , ฯลฯ ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาด ใหญ่ 2 x 7 เมตร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาด ใหญ่ 2 x 7 เมตร ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

G.R.S Hydro Farm ชุดปลูกขนาดเล็ก 2x2.5 เมตร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

ชุดปลูกไฮโดรโปนิคส์ขนาดครัวเรือน ขนาด 1x1.2 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 30 ต้น ผักไทย 100 ต้น ขนาด 1x2.5 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 60 ต้น ผักไทย 200 ต้น ขนาด 2x2.5 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 120 ต้น ผักไทย 800 ต้น ขนาด 2x 3.6 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 180 ต้น ผักไทย 600 ต้น ขนาด 7x2 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 360 ต้น ผักไทย 1200 ต้น ทุกขนาดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมปลูกได้ทันที ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม 081 8073185 นา ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาดครัวเรือน

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ พืชไร้ดินปลอดสารพิษเหมาะสำหรับปลูกไว้รับประทานเองที่บ้านมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามพื้นที่ของท่าน ขนาด 1x1.2 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 30 ต้น ผักไทย 100 ต้น ขนาด 1x2.5 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 60 ต้น ผักไทย 200 ต้น ขนาด 2x2.5 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 120 ต้น ผักไทย 800 ต้น ขนาด 2x 3.6 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 180 ต้น ผักไทย 600 ต้น ขนาด 7x2 เมตร ปลูกผักสลัดได้ 360 ต้น ผักไทย 1200 ต้น ทุกขนาดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมปลูกได้ทันที ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทรติดต่อสอบถาม 081 8073185 ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com ราคาพิเศษ ติดต่อสอบถาม 081 8073185

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกและอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกและอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาด ใหญ่ 2 x 7 เมตร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ขนาด ใหญ่ 2 x 7 เมตร ผักสลัด กรืนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคลอรัล คอส ฟิลเลย์ บัตเตอร์เฮด มิซูน่า ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm ปั๊มสารอาหาร

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

ปั๊มสารอาหาร ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

G.R.S Hydro Farm ถาดรองแยกกล้า

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

ถาดรองแยกกล้า ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm ถาดแยกกล้า

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

ถาดแยกกล้า ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm สะดือปรับระดับน้ำ (ไฮโดรโปรนิกส์)

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

สะดือปรับระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydrofarm.com http://grshydro.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm คลิปล๊อค6หุน (ไฮโดรโปนิกส์ )

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

คลิปล๊อค6หุน อุปกรณ์สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm คลิปล๊อค6หุน อุปกรณ์สำหรับไฮโดรโปนิกส์

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

คลิปล๊อค6หุน อุปกรณ์สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm ถ้วยปลูก1นิ้ว

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

ถ้วยปลูก1นิ้ว ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกและอุปกรณ์

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกและอุปกรณ์ ขนาด 7x2 เมตร ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm โฟมปลูก50ช่อง

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

โฟมปลูก50ช่อง ราคาถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm โฟมหัว ท้ายแปลง

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

โฟมหัว ท้ายแปลง ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm โฟมรางปลูก

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

โฟมรางปลูก ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://grshydro.pantown.com http://hydroponics.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

G.R.S Hydro Farm แปลงปลูกและอุปกรณ์

G.R.S. Hydro Farm (จี อาร์ เอส ไฮโดร ฟาร์ม )

แปลงปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทุกชนิด ราคา ถูก G.R.S Hydro Farm Tel: 081 8073185 http://www.grshydrofarm.com http://grshydro.pantown.com

ติดต่อ นา โทร. 0818073185, 0818073185 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที