Anupong-Seed

หมวด

ผักกาด

ในร้าน Anupong-Seed
แชร์บน facebook

เมล็ดผักกาดหอม ICEBERG LETTUCE

Anupong-Seed

ผักกาดหอม ICEBERG LETTUCE พันธุ์ "สลัดแก้ว" หัวกลมสวย รสชาติดี แหล่งรวบรวม ประเทศอเมริกา เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98% เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัย และปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดหัว CHINESE RADISH

Anupong-Seed

ผักกาดหัว CHINESE RADISH พันธุ์ "ยมนา " หัวยาว ตรง สีขาวนวล ผิวเรียบ ยาว 30-35 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 42-47 วัน แหล่งรวบรวม ประเทศนิวซีแลนด์ เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98% เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัย และปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดขาวปลี CHINESE CABBAGE

Anupong-Seed

ผักกาดขาวปลี CHINESE CABBAGE กาบใบใหญ่ ต้นใหญ่ รสชาติดี อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน แหล่งรวบรวม ประเทศนิซีแลนด์ เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98% เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัย และปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดหอม LETTUCE

Anupong-Seed

ผักกาดหอม LETTUCE ต้นแข็งแรงน้ำหนักดี ใบหยิก กอใหญ่ ใบสีเขียวอ่อน แหล่งรวบรวม ประเทศไทย เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98% เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัย และปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดกวางตุ้งต้น TSOI SIM

Anupong-Seed

ผักกาดกวางตุ้งต้น TSOI SIM พันธุ์ "เขียวใบหยก" ทรงต้นสวย กอใหญ่ ก้านกลม อายุเก็บเกี่ยว 30-35 วัน แหล่งรวบรวม ประเทศนิวซีแลนด์ เมล็ดพันธุ์คุณภาพ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัย และปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถขายได้ราคาดี และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เมล็ดพันธุ์มีความบริสุทธิ์สูงถึง 98%

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ
Advertisement

เมล็ดผักกาดกวางตุ้งดอก TSOI SIM

Anupong-Seed

ผักกาดกวางตุ้งดอก TSOI SIM พันธุ์ "บิ็๊กเอ 19" โตเร็ว ช่อดอกเป็นพุ่มใหญ่ สีเหลืองสด แหล่งรวบรวม ประเทศนิซีแลนด์

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดกวางตุ้งลุ้ย CHINESE CABBAGE

Anupong-Seed

ผักกาดกวางตุ้งลุ้ย CHINESE CABBAGE พันธุ์ "ฮ่องเต้ เบอร์1" ทรงต้นแน่น กาบใบใหญ่ นำ้หนักดี อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน แหล่งรวบรวม ประเทศนิวซีแลนด์

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

เมล็ดผักกาดหอม LETTUCE

Anupong-Seed

ผักกาดหอม LETTUCE พันธุ์ "ฟินิกส์" ต้นใหญ่ ใบสีแดงสวย แหล่งรวบรวม ประเทศอเมริกา

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ

ผักกาดขาวใหญ่ CHINESE CABBAGE

Anupong-Seed

ผักกาดขาวใหญ่ CHINESE CABBAGE พันธุ์ "ขาวใหญ่เบอร์ 1" ต้นใหญ่ ทรงต้นสวย นำ้หนักดี อายุเก็บเกี่ยว 40 - 45 วัน แหล่งรวบรวม ประเทศนิวซีแลนด์

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ อนุพงศ์ เกียรติก้องเจริญ โทร. 0817173260, จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ/สั่งซื้อ