ลุงมวล

หมวด

ยางนา

ในร้าน ลุงมวล
แชร์บน facebook

กล้ายางนา

ลุงมวล

กล้ายางนาถุงขนาด 5 นิ้ว อายุ 6 เดือน ความสูง 20-30 cm เหมาะสำหรับเลี้ยงต่อเพื่อขาย หรือเลืี้ยงปลูกในแปลงปีหน้าครับ ถุงขนาดใหญ่ ดินภายในเป็นปุ๋ยหมักจากใบยางนา อยู่นครศรีธรรมราชครับ มิได้มีอาชีพขายต้นไม้ครับคุณตา คุณยายเพาะไว้ เพาะด้วยดินใต้ต้นยาง ปุ่ยหมักด้วยใบยางนา มีราตามธรรมชาติสำหรัยางนา มีเเชื้อเห็ดเผาะ ทนต่อความแห้งแล้ง ต้นพันธ์ยางนาอายุมากกว่า 50 ปี

ราคา 10.00 บาท ติดต่อ ปรีชา ปัณณธรไพศาล โทร. 0864797623, 0864797623 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กล้ายางนา

ลุงมวล

กล้ายางนาขนาดเล็ก ถุงเพาะเป็นแก้วน้ำพลาสติก 3.5 นิ้ว อายุ 5 เดือน ความสูง 15-20 cm เหมาะสำหรับเลี้ยงต่อเพื่อขาย หรือเลืี้ยงปลูกในแปลงปีหน้าครับ ขนส่งได้จำนวนมาก (ถุงขนาดเล็ก) อยู่นครศรีธรรมราชครับ มิได้มีอาชีพขายต้นไม้ครับคุณตา คุณยายเพาะไว้ เพาะด้วยดินใต้ต้นยาง มีราตามธรรมชาติสำหรัยางนา มีเเชื้อเห็ดเผาะทุกต้น ทนต่อความแห้งแล้ง ต้นพันธ์ยางนาอายุมากกว่า 50 ปี

ติดต่อ ปรีชา ปัณณธรไพศาล โทร. 0864797623, 0864797623 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กล้ายางนา

ลุงมวล

กล้ายางนาขนาดเล็ก ถุงขนาด 2.5*5 นิ้ว อายุ 4 เดือน ความสูง 15-20 cm เหมาะสำหรับเลี้ยงต่อเพื่อขาย หรือเลืี้ยงปลูกในแปลงปีหน้าครับ ขนส่งได้จำนวนมาก (ถุงขนาดเล็ก) อยู่นครศรีธรรมราชครับ มิได้มีอาชีพขายต้นไม้ครับคุณตา คุณยายเพาะไว้ เพาะด้วยดินใต้ต้นยาง มีราตามธรรมชาติสำหรัยางนา มีเเชื้อเห็ดเผาะ ทนต่อความแห้งแล้ง ต้นพันธ์ยางนาอายุมากกว่า 50 ปี

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ ปรีชา ปัณณธรไพศาล โทร. 0864797623, 0864797623 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที