คาวบอยเพื่อนเกษตร
ในร้าน คาวบอยเพื่อนเกษตร
แชร์บน facebook

อะลาคลอร์:อะลาคลอร์ (alachlor)

คาวบอยเพื่อนเกษตร

ใช้ก่อนวัชพืชงอก (pre-emergence) เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนกา หญ้าตีนนกและหญ้าปากควาย และ วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ปอวัชพืช ผักเบี้ยหิน และ ผักโขมหิน

ราคา 99.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เอครอส:ควินคลอแรก 25%

คาวบอยเพื่อนเกษตร

ใช้หลังวัชพืชงอก (Post-emergence) ในนาดำหรือนาหว่านน้ำตม เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก(หวัง) ดอกขาว หญ้านกสีชมพู อัตรา 160 - 240 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60 - 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 40 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15 - 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังจากหว่านข้าว 20 วัน

ราคา 99.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เคนลี่

คาวบอยเพื่อนเกษตร

เคนลี่:ขนาดบรรจุ(50 กรัม*40 กระป๋อง/1 ลัง) ชื่อสามัญ:เมตซัลฟูรอนเมทิล..20% WG. คุณสมบัติ: ใช้กำจัดวัชพืชหลังงอกในนาข้าวหรือข้าวไร่ประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอด เทียนนา ผักบ้ง โสน ตีนตุ๊กแก กะเม็ง ผักปราบนาและวัชพืชประเภทกกเช่นกกขนาก หนวดปลาดุก แห้วหมูเป็นต้น ใช้ควบคู่กับฟิโนซาฟอบหรือบิสไพรีแบคจะดีมาก อัตราการใช้ 1.5-2 กรัม/น้า 20 ลิตร บริษัท:นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเคนโซ แอคแคร์ จำกัด

ราคา 130.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

พรีทาลีน33

คาวบอยเพื่อนเกษตร

ชื่อสามัญ:เพนดิเมทาลิน....33% WV/EC. ประโยชน์ : ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในถั่วเหลือง เพื่อกำจัดวัชพืช ประเภทใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย และหญ้าตีนติด และวัชพืชประเภท ใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน ไมยราบเครือ และผักเสี้ยนผี วิธีใช้ : ใช้อัตรา 400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หลังปลูกถั่วเหลือง 3 วัน ก่อนวัชพืชงอก

ราคา 220.00 บาท ติดต่อ ร้านแม่โจ้ทองเกษตร โทร. 0622695263, 0622695263 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที