Marijen Garden
ในร้าน Marijen Garden
แชร์บน facebook

พันธุ์แหนแดง

Marijen Garden

พันธุ์แหนแดง เหมาะสำหรับนำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ สำหนับนาข้าว และเป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นายเจนณรงค์ บุญยอ โทร. 0819012939, 0819012939 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขายพันธํุ์แหนแดง(water fern)

Marijen Garden

แหนแดง เหมาะสำหรับนาอินทรีย์ปลอดสารพิษ ช่วยควบคุมวัชพืช และ ตรึงไนโตรเจน จากอากาศ ทำให้ข้าวเจริญงอกงาม แข็งแรง สามารถลดการใช้ปุ๋ย และยังใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ด้วย เช่น เลี้ยงปลากินพืช เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ช่วยประหยัดค่าอาหารสัตว์ ถ้ามีจำนวนมากๆสามารถตักขึ้นมาใส่ต้นไม้ที่เราปลูกกลายเป็นปุ๋ยพืชสด เพิ่มธาตุไนโตรเจน บำรุงต้นไม้

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นายเจนณรงค์ บุญยอ โทร. 0819012939, 0819012939 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหนแดงในนาข้าวอินทรีย์

Marijen Garden

แหนแดงเหมาะสำหรับนาข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นายเจนณรงค์ บุญยอ โทร. 0819012939, 0819012939 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

แหนแดง

Marijen Garden

แหนแดงสำหรับ นาข้าว และ อาหารสัตว์

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ นายเจนณรงค์ บุญยอ โทร. 0819012939, 0819012939 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที