ป่ายางฟาร์ม
ในร้าน ป่ายางฟาร์ม
แชร์บน facebook

เมล็ดสด เมล็ดล้างพร้อมเพาะ เมล็ดทำงอกและต้นกล้าผักหวานป่า

ป่ายางฟาร์ม

เมล็ดสด 2 บาท เมย-พค เมล็ดล้างพร้อมเพาะ 2.50 บาท พค-ตค เมล็ดทำงอก 7 บาท เมย-ตค และต้นกล้าผักหวานป่า 45 บาท พค-ธค ผักหวานเพาะเมล็ดหลายๆ ขนาด มีทั้งแบบปลูกลงกระถาง ปลูกลงดิน เพาะแบบเดี่ยว ปลูกลงดิน เพาะร่วมกับไม้ยืนต้น เช่น แคนา พะยูง ประดู่ มะตูม รับสั่งจองทำตามประสงค์ของลูกค้า โทรศัพท์ 0966930832 ไลน์ไอดี 0903631399

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ บรรหาร เจ๊กนอก โทร. 0966930832, 0966930832 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กิ่งตอนผักหวานป่า

ป่ายางฟาร์ม

กิ่งตอน ปลูก เก็บผลผลิตได้ภายใน 1 - 4 เดือน ราคา 120 - 400 บาท โทรศัพท์ 0966930832 ไลน์ไอดี 0903631399

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ บรรหาร เจ๊กนอก โทร. 0966930832, 0966930832 จังหวัดชัยภูมิ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที