ชูเกียรติปาล์มประดับ

หมวด

มะม่วง

ในร้าน ชูเกียรติปาล์มประดับ
แชร์บน facebook

มะม่วงอกร่อง

ชูเกียรติปาล์มประดับ

ประเทศไทยปลูกมะม่วงมานาน และมีพันธุ์ปลูกมากกว่า 100 พันธุ์ มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยได้ดี ปลูกได้เกือบทั้งประเทศ จึงเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม •ควรเป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร •ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง •พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ •มีการคมนาคมและการขนส่งสะดวก ลักษณะดิน •ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี •มีความเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถ ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง สภาพภูมิอากาศ •อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส •ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ •มะม่วงบางพันธุ์ ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอก เช่นพันธุ์ที่มีนิสัยการออกดอกทะวาย •ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว สม่ำเสมอในฤดูฝน แหล่งน้ำ •ควรมีแหล่งน้ำที่สะอาด •ไม่มีสารที่เป็นพิษปนเปื้อน •น้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5 •ต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ชูเกียรติ ธนะฤกษ์ โทร. 0898136340, 0898136340 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วงโชคอนัน

ชูเกียรติปาล์มประดับ

ประเทศไทยปลูกมะม่วงมานาน และมีพันธุ์ปลูกมากกว่า 100 พันธุ์ มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยได้ดี ปลูกได้เกือบทั้งประเทศ จึงเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม •ควรเป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร •ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง •พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ •มีการคมนาคมและการขนส่งสะดวก ลักษณะดิน •ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี •มีความเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถ ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง สภาพภูมิอากาศ •อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส •ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ •มะม่วงบางพันธุ์ ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอก เช่นพันธุ์ที่มีนิสัยการออกดอกทะวาย •ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว สม่ำเสมอในฤดูฝน แหล่งน้ำ •ควรมีแหล่งน้ำที่สะอาด •ไม่มีสารที่เป็นพิษปนเปื้อน •น้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5 •ต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ชูเกียรติ ธนะฤกษ์ โทร. 0898136340, 0898136340 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วงน้ำดอกไม้

ชูเกียรติปาล์มประดับ

ประเทศไทยปลูกมะม่วงมานาน และมีพันธุ์ปลูกมากกว่า 100 พันธุ์ มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยได้ดี ปลูกได้เกือบทั้งประเทศ จึงเป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย แต่การเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ต้องคำนึงถึง สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม •ควรเป็นพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10-300 เมตร •ปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขัง •พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ •มีการคมนาคมและการขนส่งสะดวก ลักษณะดิน •ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วมปนทราย มีการระบายน้ำได้ดี •มีความเป็นกรดปานกลางถึงด่างเล็กน้อยประมาณ 5.5-7.5 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมะม่วงมีความสามารถ ในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพความเป็นกรด – ด่าง ของดินที่ค่อนข้างจะกว้าง สภาพภูมิอากาศ •อุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 20-34 องศาเซลเซียส •ต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอกประมาณ 2 เดือน และอุณหภูมิต่ำประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ •มะม่วงบางพันธุ์ ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำเพื่อกระตุ้นการสร้างตาดอก เช่นพันธุ์ที่มีนิสัยการออกดอกทะวาย •ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 700-1500 มิลลิเมตรต่อปี และการตกของฝนกระจายตัว สม่ำเสมอในฤดูฝน แหล่งน้ำ •ควรมีแหล่งน้ำที่สะอาด •ไม่มีสารที่เป็นพิษปนเปื้อน •น้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5 •ต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในระยะพัฒนาผล สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ชูเกียรติ ธนะฤกษ์ โทร. 0898136340, 0898136340 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะม่วงเขียวเสวย

ชูเกียรติปาล์มประดับ

เป็นพุ่มหนาทึบ ใบเป็นสีเขียวเข้ม ผลใช้รับประทานดิบหรือสุกก็ได้ ลักษณะ เปลือกหนาและเหนียว มีต่อมไม่ค่อยชัด และกระจายอยู่ทั่วผล ผลดิบ ผิวเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม และจะออกสีนวลเมื่อแก่ เนื้อเป็นสีขาวจะมีความละเอียด กรอบ มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย รสเปรี้ยว เมื่ออ่อน เมื่อแก่จัดจะมีรสมัน ผลสุก ผิวของเปลือกจะเป็นสีเขียวปนเหลืองสีของเนื้อเป็นสีเหลือง ลักษณะเนื้อจะเอียด มีเสี้ยนน้อย และมีรสหวาน เมล็ด สามารถเพาะต้นอ่อนขึ้นได้หลายต้นจากเมล็ดเดียว เมล็ดค่อนข้างแบนยาว เนื้อเมล็ดค่อนข้างเต็ม และมีเสี้ยนติดกับเมล็ดน้อย สนใจติดต่อ ชูเกียรติ 0898136340

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ ชูเกียรติ ธนะฤกษ์ โทร. 0898136340, 0898136340 จังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที