ปฏิพัทธ์พฤกษา
ในร้าน ปฏิพัทธ์พฤกษา
แชร์บน facebook

สิรินธรวัลลี (พันธุ์ไม้นามพระราชทาน)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia sirindhorniae (พันธุ์ไม้พระราชทานนาม) การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด การปลูกเลี้ยง : ไม้เลื้อยลงดินกลางแจ้ง ราคา : 150 บาท สถานะเป็นพืชถิ่นเดียว และไม้หายากของไทย

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ