ปฏิพัทธ์พฤกษา

หมวด

สน

ในร้าน ปฏิพัทธ์พฤกษา
แชร์บน facebook

สนบลูแคระ (บลูสตาร์)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Juniperus squamata ราคา : กระถาง 8 นิ้ว 300 บาท

ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สนบอม

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Juniperus sp. ราคา : กระถาง 8 นิ้ว ความสูง 1 ฟุต 50 บาท กระถาง 12 นิ้ว ความสูง 50 ซม 150 บาท

ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สนไทรเงินแกมทอง

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่้อวิทยาศาสตร์ : Juniperus scopulorum ราคา : 50 ซม. 150 บาท 1.5 เมตร 600 บาท

ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สนไทรเงิน(ทรายเงิน)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่้อวิทยาศาสตร์ : Juniperus scopulorum ราคา : 50 ซม. 150 บาท 1.5 เมตร 600 บาท

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สนบลู

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chamaecyparis lawsoniana ( Murry ) Parl cv. Blue Ice การปลูกเลี้ยง : ไม้ประดับกลางแจ้ง ราคา : กระถาง 6 นิ้ว 100 บาท ความสูง 1 ฟุต 10 นิ้ว 150 บาท ความสูง 50 ซม. 15 นิ้ว 400 บาท ความสูง 80 ซม. 15 นิ้ว 600 บาท ความสูง 1 เมตร

ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ
Advertisement

สนกระ (ไม้ล้อมต้นใหญ่)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Prismatomeris tetrandra ขนาดต้น : 3 เมตร (ไม้ล้อม) ราคา : 2500 บาท

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สนคริสต์มาส

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Podocarpus macrophyllus การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด การปลูกเลี้ยง : ไม้แดด ขนาดต้น : 1 ฟุต ราคา : 300

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

สามพันปี

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dacrydium elatum วงศ์ PODOCARPACEAE การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด การปลูกเลี้ยง : ชอบอากาศเย็น ความชื้นสัมพัทธ์สูง ขนาดต้น : 1 ฟุต ราคา : 500 หมายเหตุ : เป็นพันธุ์ไม้หายาก การกระจายพันธุ์ในป่าดิบเขาใกล้ลำธารทางภาคเหนือ

ราคา 500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

Pinus thunbergii (variegated black pine)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

Pinus thunbergii (variegated black pine) ขนาดต้น 1 ฟุต

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

Pinus parviflora (Japanese blue pine)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

Pinus parviflora (Japanese blue pine) ขนาดต้น 1 ฟุต

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ
Advertisement

Pinus parviflora (Japanese white pine)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

Pinus parviflora (Japanese white pine) ขนาดต้น 1 ฟุต

ราคา 2,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

Pinus thunbergii (Japanese black pine)

ปฏิพัทธ์พฤกษา

สนญี่ปุ่น Pinus thunbergii มีสองไซส์คือ 6 นิ้ว ราคา 1000 และไซส์ 1 ฟุต ราคา 1500

ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษา โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ