ปฏิพัทธ์พฤกษา

หมวด

จันอิน

ในร้าน ปฏิพัทธ์พฤกษา
แชร์บน facebook

จันอินโอ กิ่งเสียบยอด ติดผลได้ในกระถาง

ปฏิพัทธ์พฤกษา

ชื่อวิทยาศาตร์ : Diospyros decandra การขยายพันธุ์ : เสียบยอด บนตอต้นจันเพาะเมล็ด การปลูกเลี้ยง : ไม้แดด ขนาดต้น : 1-1.5 เมตร รัศมีพุ่มประมาณ 1 เมตร ราคา : 1500 หมายเหตุ : ปกติจันอินโอหากปลูกจากเมล็ดจะใช้เวลามากกว่า 5-10 ปี จึงจะเริ่มติดผล แต่จันอินโอที่จำหน่ายเป็นต้นที่ได้จากการเสียบยอด จึงสามารถติดผลในกระถางได้ หรือปลูกลงดินก็สามารถร่นระยะเวลาการปลูกเพื่อติดผลได้มากครับ

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษาline id: ans160 โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ

จันอินจันโอกิ่งทาบ

ปฏิพัทธ์พฤกษา

จันอินจันโอ ขนาดต้น 2 เมตร กำลังให้ดอกพร้อมติดผล เนื่องจากเป็นกิ่งทาบ จึงให้ดอกได้ไวกว่าจันอินจันโอเพาะเมล็ด สามารถเลี้ยงในกระถางได้

ราคา 1,500.00 บาท ติดต่อ สวนปฏิพัทธ์พฤกษาline id: ans160 โทร. , จังหวัดลำปาง

ติดต่อ/สั่งซื้อ