ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

หมวด

เฟิร์น

ใน ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์
แชร์บน facebook

เฟิร์นรัศมีโชติ (fern,Blenchnaceae)

ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

เฟิร์นรัศมีโชติ เป็นลูกผสมของ กูดดอยนิวคาลิโดเนีย กับ กูดดอยบราซิล เป็นเฟิร์นสกุล Blechnum ในวงศ์ Blenchnaceae มีกว่า 200 ชนิด ลักษณะลำต้นตั้งตรงค่อนข้างอ้วนล่ำ ไม่สูงนัก แต่มีลักษณะโดดเด่น หายากมาก เพราะเป็นการผสมข้ามชนิด โดยการนำสปอร์จากต้นพ่อแม่พันธุ์มาคลุกเข้าด้วยกัน แล้วเพาะในวัสดุพิเศษ เรียกว่า peat moss ผนึกกล่องไม่ให้อากาศเข้า จนเกิดการแบ่งเซลล์ออกใบเทียมสร้างอวัยวะต่างๆ มีการปล่อยสเปิร์มข้ามไปมาจนกระทั่งเกิดใบจริง ต้นสวยสมบูรณ์มากขายราคาถูก ราคา 25 บาท ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ราคา 100 บาท ขนาดกระถาง 11 นิ้ว

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ ช่อไผ่ โทร. 0000000002, 0000000003 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เฟิร์นรัศมีโชติ (fern,Blenchnaceae)

ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

เฟิร์นรัศมีโชติ เป็นลูกผสมของ กูดดอยนิวคาลิโดเนีย กับ กูดดอยบราซิล เป็นเฟิร์นสกุล Blechnum ในวงศ์ Blenchnaceae มีกว่า 200 ชนิด ลักษณะลำต้นตั้งตรงค่อนข้างอ้วนล่ำ ไม่สูงนัก แต่มีลักษณะโดดเด่น หายากมาก เพราะเป็นการผสมข้ามชนิด โดยการนำสปอร์จากต้นพ่อแม่พันธุ์มาคลุกเข้าด้วยกัน แล้วเพาะในวัสดุพิเศษ เรียกว่า peat moss ผนึกกล่องไม่ให้อากาศเข้า จนเกิดการแบ่งเซลล์ออกใบเทียมสร้างอวัยวะต่างๆ มีการปล่อยสเปิร์มข้ามไปมาจนกระทั่งเกิดใบจริง ต้นสวยสมบูรณ์มากขายราคาถูก ราคา 25 บาท ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ราคา 100 บาท ขนาดกระถาง 11 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ช่อไผ่ โทร. 0000000002, 0000000003 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เฟิร์นราชินีเงิน (Nephrolepis exaltata)

ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

เฟิร์นราชินีเงิน ต้นสวยสมบูรณ์มาก ราคา 25 บาท ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ราคา 100 บาท ขนาดกระถาง 11 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ช่อไผ่ โทร. 0000000002, 0000000003 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เฟิร์นราชินี (Nephrolepis exaltata)

ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

เฟิร์นราชินีต้นสวยสมบูรณ์ สามารถไปประดับตามบ่อน้ำ หรือน้ำตกได้อย่างสวยงาม ราคา 25 บาท ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ราคา 60 บาท ขนาดกระถาง 8 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ช่อไผ่ โทร. 0000000002, 0000000003 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เฟิร์นพลาสติก (fern)

ร้านไผ่เงินเจริญทรัพย์

เฟิร์นพลาสติกต้นสวย ประดับตามน้ำตกหรือบ่อน้ำได้สวยงาม ราคา 25 บาท ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ราคา 150 บาท ขนาดกระถาง 11 นิ้ว

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ ช่อไผ่ โทร. 0000000002, 0000000003 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที