บ้านมั่น

หมวด

ปรงทะเล

ในร้าน บ้านมั่น
แชร์บน facebook

ต้นปรงไข่ หรือปรงทะเล

บ้านมั่น

เป็นพืชตระกูลเฟิร์นขยายพันธ์ด้วยสปอร์ ปลูกเป็นไม้ประดับเป็นไม้ทนเค็มชอบชื้นแฉะชายคลองหรือชายทะเล

ติดต่อ tanakorn โทร. 029944449, 0815576557 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที