เทวพรการเกษตร
ในร้าน เทวพรการเกษตร
แชร์บน facebook
1

สารสกัดอินทรีย์กำจัดวัชพืช ตรานารีพิฆาต (สูตรเข้มข้น)

เทวพรการเกษตร

สารสกัดอินทรีย์กำจัดวัชพืช ตรานารีพิฆาต สูตรเข้มข้น เป็นสารสกัดเข้มข้น กำจัดวัชพืชได้ทั้งใบแคบและใบกว้าง ออกฤทธิ์ทำลายส่วนที่มีสีเขียวของพืช และ ยังดูดซึมไปถึงรากของวัชพืช วัชพืชจะเหี่ยวเฉาภายใน 2-4 วัน และจะแห้งตายไป โดยเฉพาะวัชพืชปราบยากต่างๆ เช่น หญ้าคา ไมยราพยักษ์ หญ้าแห้วหมู หญ้าขน เป็นต้น เป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ทำให้ดินแข็งหรือเสีย ช่วยให้ดินร่วนซุย ไม่มีผลตกค้างในดิน ออกฤทธิ์ดูดซึมกำจัดวัชพืชได้ดีเยี่ยม การใช้ควรฉีดพ่นหลังวัชพืชงอก ควรใช้ฉีดหญ้าในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลังหญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป ระวังอย่าฉีดพ่นโดนพืชประธาน ชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.twpkankaset.com มือถือ 085-485-2208 E-mail : bioilthai@hotmail.com

ราคา 580.00 บาท ติดต่อ อภัยพร แสนประสิทธิ์ โทร. 028328770, 0854852208 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว

เทวพรการเกษตร

คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น กำจัดวัชพืชในนาข้าว เป็นการนำพืชหลายสายพันธุ์มาสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญ แล้วนำมาผสมรวมกับจุลินทรีย์คัดแยกสายพันธุ์ เพื่อให้ได้สารสกัดอินทรีย์เข้มข้นที่มีฤทธิ์ทำให้รากของวัชพืชเล็กและแห้งลงจนไม่สามารถหาอาหารได้ จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช หลังจากนั้นวัชพืชจะคายน้ำอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เหลืองและตายในที่สุด ข้าวเป็นพืชวงศ์เดียวกับหญ้า ลักษณะการงอกและการเติบโตเหมือนกับหญ้าทุกอย่างจึงกำจัดได้ยาก แต่ คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว เลือกทำลายเฉพาะวัชพืชเท่านั้น โดยเข้าไปหยุดการเจริญเติบโตของรากวัชพืชและเร่งการคายน้ำจนทำให้วัชพืชตายในที่สุด แต่ไม่ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของข้าว ทำให้ข้าวเขียวแตกกอดี คาย่า สารสกัดอินทรีย์เข้มข้น สูตรกำจัดวัชพืชในนาข้าว ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากทีมวิจัยแล้วพบว่า สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง เช่น วัชพืชใบแคบ หญ้าข้าวนก หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว หญ้านกสีชมพู กกขนาก กกทราย หนวดปลาดุก โสนคางคก เป็นต้น วัชพืชใบกว้าง ผักโขม ผักโขมหนาม ผักเบี้ยใหญ่ ผักแว่น ผักปลอดนา เทียนนา ผักบุ้ง สาปม่วงฯ ชมรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.twpkankaset.com มือถือ 085-485-2208 E-mail : bioilthai@hotmail.com

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ อภัยพร แสนประสิทธิ์ โทร. 028328770, 0854852208 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที