สวนฟ้ายินดีภิรมย์พฤกษา
ใน สวนฟ้ายินดีภิรมย์พฤกษา
แชร์บน facebook

สตรอเบอร์รี่กระถาง

สวนฟ้ายินดีภิรมย์พฤกษา

สตรอเบอร์รี่พันธ์ุพระราชทาน80 ปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศ

ติดต่อ ชนุดม ภิรมย์ธัญธร โทร. 0837298697, 0810068130 จังหวัดสุรินทร์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สตรอร์เบอร์รี่

สวนฟ้ายินดีภิรมย์พฤกษา

สตรอเบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน80 ออกดอกแล้วพร้อมติดลูกปลูกในอีสานได้ และปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ

ติดต่อ ชนุดม ภิรมย์ธัญธร โทร. 0837298697, 0810068130 จังหวัดสุรินทร์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที