สวนสุนีย์
ใน สวนสุนีย์
แชร์บน facebook

ต้นแปะตําตืง

สวนสุนีย์

ต้นแปะตําปีงใช้แก้เบาหวานตวามดันโดยใช้ใบสดรับประทานได้เลยไม่ขมและไม่มีผลข้างเคียงสอบถามได้ที่0863266495

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที