สวนสุนีย์

หมวด

พลูด่าง

ใน สวนสุนีย์
แชร์บน facebook

ต้นพลูด่าง

สวนสุนีย์

ถว้ย 3 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง เป็นไม้ปรับอากาศ ในบ้าน

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที