สวนสุนีย์
ใน สวนสุนีย์
แชร์บน facebook

ต้นปอกระเจา

สวนสุนีย์

ใช้ใบสดในการทําโดยนําไปลวกในนั้าเดือดกอ่นนําไปผัดรัปประทานกับข้าวต้มมีเม็ดขายถามได้ที่0863266495

ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที