สวนสุนีย์
ใน สวนสุนีย์
แชร์บน facebook

ใบกระทุ่มสด

สวนสุนีย์

ใบกระทุ่ม สดใช้เป็นยาสมุนไพล กิโล 100 บาทใชัรักษาโรคไตวาย ไม่รวมค่าจัดส่ง ค่ะสอบถามได้ที่0863266495

ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นกระทุ่ม

สวนสุนีย์

เป็นต้นกระทุ่มเพาะแมล็ด ถุงดำ ขนาด 3 นิ้ว ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ค่ะสอบถามได้ที่0863266495

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที