สวนสุนีย์
ใน สวนสุนีย์
แชร์บน facebook

ต้นกระดูกไก่ดํา

สวนสุนีย์

ต้นดระดูกไก่ดําใช้รักษาแมลงกัดตอ่ยและใช้เข้าเครื่องยาไทยและยาจีนมีต้นสดและตากแห้งราคาพิเศษสอบคามได้ที่0863266495

ติดต่อ จินดา ศรีส้มแก้ว โทร. 034962010, 0863266495 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที