ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

หมวด

ขนุน

ใน ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

ต้นขนุนเพชรดำรงด์

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นขนุนเพชรดำรงด์ มีลูกง่ายเนื้อหนา ปลูกได้ทุกพื้นที่

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นขนุนแดงสุริยา

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นขนุนแดงสุริยา มีผลข้างในสีแดง ลูกใหญ่ ความสูงของต้น 2.5-3M

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ต้นขนุนทวายปีเดียว

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นขนุนทวายปีเดียวมีผลดก ปลูกง่ายเหมาะสำหรับทุกพื้นที

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นขนุนศรีบรรจง

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นขนุนศรีบรรจง มีผลออกตามฤดูกาล ลูกขนาดปานกลาง

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นขนุนเพชรดำรงค์

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ต้นขนุนเพชรดำรงค์ มีผลลูกใหญ่เนื้อแน่น ผลดก ปลูกได้ทุกพื้นที่

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ขนุนแดงสุริยา

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ขนุนแดงสุริยา มีผลดกลูกใหญ่พอสมควร เนื้อเป็นสีแดง ยวงแน่นน่ารับประทาน

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนเหลืองบางเตย

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ขนุนเหลืองบางเตยขนาดไซค์กำลังปลูกหรือไซค์เล็กมีหลายขนาดราคาสวนทำเอง

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนทองประเสริฐ

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ความสูงประมาณ 6 เมตร หรือสามารถระบุความสูงและขนาดลำต้นที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมส่งและปลูก

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนศรีบรรจง

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ขนุนศรีบรรจง สามารถระบุความสูงและขนาดลำต้นได้ มีไซส์ใหญ่

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขนุนทองประเสริฐ

ร้านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้

ขนุนทองประเสริฐ สามารถระบความสูงและขนาดลำต้นได้ มีไซส์ใหญ่

ติดต่อ เฉลิมพล โกพุฒห้อย โทร. 0870769501, 0914519624 จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที