blpanich

หมวด

มีด

ในร้าน blpanich
แชร์บน facebook

มีดกรีดยาง ตราMK

blpanich

มีดกรีดยางพารา ตราMK เป็นมีดโรงงาน รับประกันคุณภาพ มีให้เลือกทั้ง ขนาดใหญ่เบอร์ 1 MK1 ขนาดเล็กเบอร์ 2 MK2 จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มีดกรีดยาง ตราตา

blpanich

มีดกรีดยางพารา ตราตา เป็นมีดโรงงาน รับประกันคุณภาพ มีให้เลือกทั้ง ด้ามใหญ่ และด้ามเล็ก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง BL Panich ดำเนินกิจการ จำหน่ายสินค้าการเกษตรนานาชนิด ทั้งปลีกและส่ง มานานกว่า30 ปี โดยเราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ มาให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อกันถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปซื้อของให้เหน็ดเหนื่อยกันอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกชมสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสวนยางพารา หรือสินค้าการเกษตรทั่วไป ได้อย่างครบครัน เราตอบทุกความต้องการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-599-5156 หรือ email: blpanich@hotmail.com www.blpanich.com

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มีดกรีดยาง ตรา AKJ

blpanich

มีดกรีดยางพารา ตราAKJ มีดตีเหล็กก้านใบกบไส มีทั้ง ด้ามใหญ่ และ ด้ามเล็ก มีให้เลือกคลอง แคบ กลาง กว้าง จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง BL Panich ดำเนินกิจการ จำหน่ายสินค้าการเกษตรนานาชนิด ทั้งปลีกและส่ง มานานกว่า30 ปี โดยเราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ มาให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อกันถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปซื้อของให้เหน็ดเหนื่อยกันอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกชมสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสวนยางพารา หรือสินค้าการเกษตรทั่วไป ได้อย่างครบครัน เราตอบทุกความต้องการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-599-5156 หรือ email: blpanich@hotmail.com www.blpanich.com

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มีดกรีดยาง ตราช่างสิทธิ

blpanich

มีดกรีดยางพารา ตราช่างสิทธิ มีดตีเหล็กกล้า คุณภาพดีที่คนใช้บอกต่อ มีให้เลือก คลอง แคบ กลาง กว้าง จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง BL Panich ดำเนินกิจการ จำหน่ายสินค้าการเกษตรนานาชนิด ทั้งปลีกและส่ง มานานกว่า30 ปี โดยเราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ มาให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อกันถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปซื้อของให้เหน็ดเหนื่อยกันอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกชมสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสวนยางพารา หรือสินค้าการเกษตรทั่วไป ได้อย่างครบครัน เราตอบทุกความต้องการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-599-5156 หรือ email: blpanich@hotmail.com www.blpanich.com

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มีดกรีดยางตรา3ห่วง ด้ามเหลือง

blpanich

มีดกรีดยางพารา ด้ามสีเหลือง มีให้เลือก 2 รุ่น คือ ด้ามใหญ่ และ ด้ามเล็ก จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง BL Panich ดำเนินกิจการ จำหน่ายสินค้าการเกษตรนานาชนิด ทั้งปลีกและส่ง มานานกว่า30 ปี โดยเราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ในราคาย่อมเยาว์ มาให้ท่านเลือกชม เลือกซื้อกันถึงบ้าน ไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปซื้อของให้เหน็ดเหนื่อยกันอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกชมสินค้าเกษตรเกี่ยวกับสวนยางพารา หรือสินค้าการเกษตรทั่วไป ได้อย่างครบครัน เราตอบทุกความต้องการเกี่ยวกับการเกษตรอย่างครบวงจร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 080-599-5156 หรือ email: blpanich@hotmail.com

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

มีดกรีดยาง 999 คอหนา

blpanich

มีดกรีดยาง เป็นมีดกรีดยางตีแท้ เป็นมีดกรีดยางของดีของภาคใต้ ที่มีชื่อเสียมายาวนาน เรื่องคมนาน คุ้มค่า คุ้มราคา มีให้เลือก ทั้งคลอง แคบ กลาง กว้าง

ติดต่อ lookthor โทร. 0805995156, 0805995156 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที