ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ปุ๋ยเคมี

ร้าน: hydrohobby

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ปุ๋ยน้ำ AB สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ สารละลายธุาตอาหารชนิดน้ำ ขนาด 500 ซีซ๊ สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 140.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
วิธีผสมธาตุอาหาร A-B ชนิดผง 1. เตรียมถังน้ำขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ใบ นำผงสารละลาย A ทั้งหมดเทลงในถังใบแรก และเติมน้ำเปล่าให้พอดี 10 ลิตรและคนให้เข้ากัน 2. นำผงสารละลาย B ทั้งหมดเทลงในถังใบที่สอง และเติมน้ำเปล่าให้พอดี 10 ลิตรและคนให้เข้ากัน หมายเหตุ สามารถนำสารละลาย A และ B ที่ผสมเตรียมในอัตราส่วน 10 ลิตร เมื่อต้องการใช้สามารถนำมาผสมกับน้ำในอัตราส่วน 5cc. ต่อน้ำ 1 ลิตรอีกทีโดยทิ้งช่วงการใส่สารละลาย A และ B 4-6 ชั่วโมง สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 1,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ธาตุอาหารสำหรับพืชไม่ใช้ดิน ปุ๋ย ผักไฮโดรโปนิกส์  เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด และเป็นตัวสำคัญในกระบวนการหายใจของพืช ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม สารละลาย AB เป็นปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ ช่วยสร้างโครงสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชมีความแข็งแรง และช่วยในการสร้างโปรตีน ช่วยขยายขนาดของผล และป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือผักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากลำต้นใบมาสู่ผล และเมล็ด สามารถเก็บสะสมอาหาร ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลได้ เป็นองค์ประกอบของเอ็นไซม์หลายชนิด และเป็นตัวสำคัญในการบวนการหายใจของพืช วิธีใช้สารละลายธาตุอาหาร A-B เติมสารละลายธาตุอาหาร A ในอัตราส่วน 5cc. ต่อน้ำ 1 ลิตร ใส่ลงในถังจ่ายธาตุอาหาร คนให้เข้ากัน จากนั้นทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง เติมสารละลาย B จำนวนเท่ากัน ลงในถังจ่าย ธาตุอาหารเดิม กรณีที่มีการเติมน้ำเปล่าลงไป ให้ทำการเติมสารละลาย A และ B เพิ่ม ตามอัตราส่วน 5 cc. ต่อน้ำ 1 ลิตร สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 3 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ