ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

ร้าน: hydrohobby

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ถ้วยสีขาว สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้กับฟองน้ำ ถ้วยสีขาว ไม่ดูดความร้อน มีขอบช่วยให้การหยิบย้ายต้นกล้าทำได้ง่ายขึ้น ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT โดยใช้ร่วมกับฟองน้ำปลูกพืช ความสูงจะเสมอผิวรางพอดี ไม่ปลิวตกจากรางได้ง่าย อายุการใช้งานยาวนาน เพราะผลิตจากพลาสติกอย่างดี หนา เหนียว ไม่กรอบง่ายแม้โดนแสงแดด จึงสามารถใช้ซ้ำได้นาน เป็นลดต้นทุนการปลูกได้มาก ขนาดของถ้วยรวมขอบ สูง 5.3 ซม. ปากถ้วย ขนาด 5 ซม. ก้นถ้วย ขนาด 3.6 ซม. สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ปูุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ออแกนนิคขนาด 1000 cc. 1 แกลอน ราคา 290 บาท ฟองน้ำ 2 แผ่น แผ่นละ 96 ช่อง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับฟองน้ำ 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดผักสลัดคละ 40 เมล็ด และผักไทย ราคา 50 บาท รวม 440 บาท พิเศษเหลือ 390 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ปุ๋ยไฮโดรออแกนนิคขนาด 1000 cc. 1 แกลอน ราคา 290 บาท เพอร์ไรท์ขนาด 2 ลิตร 1 ถุง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกเพอร์ไรท์ 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธุ์สลัดคละ 4 ชนิด และ ผักไทย ราคา 50 บาท ยอดรวม 440 บาท พิเศษเหลือ ราคา 390 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ปุ๋ยออแกนนิคขนาด 1000 cc. จำนวน 1 แกลอน ราคา 290 บาท เพอร์ไรท์ขนาด 2 ลิตร จำนวน 1 ถุง ราคา 40 บาท ฟองน้ำเพาะปลูก 2 แผ่น แผ่นละ 96 ช่อง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับเพอร์ไรท์(ใช้ซ้ำได้) 20 ใบ ราคา 60 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับฟองน้ำ(ใช้ซ้ำได้) 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธุ์สลัดคละ 6 ชนิด รวม 60 เมล็ด และผักไทย ราคา 100 บาท CD คู่มือการปลูก 1 แผ่น ราคา 100 บาท ยอดรวมทั้งหมด 690 บาท พืเศษ เหลือ เพียง 590 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
เพอร์ไรท์ 1 ถุง ราคา 40 บาท ปุ๋ย AB 500 cc. ราคา 140 บาท ไฮดรอแกนนิค 500 cc. ราคา 190 บาท ถ้วยเพาะสีขาว 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธ์ุคละชนิด ราคา 100 บาท ปกติราคา 530 บาท พิเศษ เหลือ 490 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 490.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
SET D สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 2 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 2 ถุง ซีดีคู่มือการปลูก 1 แผ่น ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 7 ชนิด ปกติราคา 990 บาท พิเศษ 900 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 900.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
SET C สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 1 ถุง ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 7 ชนิด ปกติราคา 600 บาท พิเศษ 530 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 530.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
SET B สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 4 ชนิด (40 เมล็ด)+ เมล็ดพันธุ์ผักไทย ปกติราคา 400 บาท พิเศษ 350 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
SET A สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 1 ถุง ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 4 ชนิด (40 เมล็ด)+ เมล็ดพันธุ์ผักไทย ปกติราคา 400 บาท พิเศษ 350 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 50 cm. 3 รางปลูก (ล้อเลื่อน)แนวขั้นบันได * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 6 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลายธาตุอาหาร A-B 2 ขวด ขวดละ 0.5 ลิตร 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 70 เมล็ด สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1/2 เมตร6ราง พร้อมหลังคาโพลี ปลูกได้ 18 ต้น * โต๊ะขนาด 60x50x180 ซม. * โครงหลังคาโพลีคาร์บอเนต 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 12 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด

ราคา 6,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 2 เมตร 6 รางปลูก (46ต้น อนุบาล 46ต้น) * โต๊ะขนาด 80x200x170 ซม. * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ตาข่ายเมโยพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 2 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 120 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 3 เมตร 8 รางปลูก(120ต้น) * โต๊ะขนาด 240x260x80 ซม. 1 ชุด * โครงหลัง Extra Long 4 เส้น * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 100 ลิตร 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 3 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 180 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 22,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อโทร 080-6118704 FAX. 02-4964073 ไอดีไลน์ @hydrohobby หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 2 เมตร 3 รางปลูก (ติดผนัง) * ชุดขาแขวนรางปลูก 3 รางปลูก * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 50 ลิตร 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 3 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อ โทร 080-6118704 FAX. 02-4964073 ไอดีไลน์ @hydrohobby หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อ 088-2572357 , 080-6118704 FAX. 02-4964073 หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สีเขียว ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT ใช้ร่วมกับเพอร์ไลท์ผสมเสร็จ หรือตัดก้นแล้วใช้ร่วมกับฟองน้ำได้ ใช้ซ้ำไม่ได้ ผลิตจากวัสดุอย่างดี ไม่แตกง่าย เนื้อพลาสติกหนาทึบเหมาะกับการเจริญของราก รอยปรุฉีกง่าย มี 2 รอยผ่าที่ก้นถ้วยเล็กน้อย ขนาด 1 แพค ปลูกได้ 80 ต้น สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ฟองน้ำใช้สำหรับเพาะต้นกล้า 1 แผ่น ปลูกได้ 96 ต้น สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ถ้วยตาราง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1 แพ็ค มี 20 ใบ ถ้วยสีขาว ไม่ดูดความร้อน มีขอบช่วยให้การหยิบย้ายต้นกล้าทำได้ง่ายขึ้น ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT โดยใช้ร่วมกับเพอร์ไรท์ปลูกพืช ความสูงจะเสมอผิวรางพอดี ไม่ปลิวตกจากรางได้ง่าย ใช้แทนถ้วยเขียว อายุการใช้งานยาวนาน เพราะผลิตจากพลาสติกอย่างดี หนา เหนียว ไม่กรอบง่ายแม้โดนแสงแดด จึงสามารถใช้ซ้ำได้นาน เป็นลดต้นทุนการปลูกได้มาก ขนาดของถ้วยรวมขอบ สูง 5.3 ซม. ปากถ้วย ขนาด 5 ซม. ก้นถ้วย ขนาด 3.6 ซม. สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด 1.5 เมตร 5 รางปลูก (45 ต้น) * ชุดปลูก 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 10 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลายธาตุอาหาร A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร * ระบบลำเลียงสารอาหาร 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * เพอร์ไรท์ผสมเร็จขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * คู่มือการปลูก สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 50 CM. 4 รางปลูก (12 ต้น) * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 70 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * คู่มือการปลูก สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 75 ซม. 3 รางปลูก (14 ต้น) * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 3 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 70 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 3,590.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 45 cm. 3 รางปลูก (ปลูกได้ 8 ต้น) * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 6 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * ถังน้ำสารละลายธาตุอาหาร * ระบบลำเลียงสารอาหาร 1 ชุด * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 0.5 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 40 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * CD คู่มือการปลูก สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี @hydrohobby

ราคา 1,990.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1 เมตร 6 รางปลูก (44 ต้น) * โต๊ะขนาด 80x100x160 ซม. * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 4 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 2 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 120 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 6,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร

hydrohobby | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1 เมตร 4 รางปลูก (ล้อเลื่อน ปลูกได้ 24 ต้น) * โต๊ะ 1 ชุด มีล้อเคลื่อนที่ได้ * โครงหลังคา 1 ชุด(โพลีคาบอเนต) * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 2 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 120 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * คู่มือการปลูก สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : @hydrohobby

ราคา 7,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 8 ปี 1 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ