hydrohobby
ในร้าน hydrohobby
แชร์บน facebook

HYDROHOBBY ถ้วยรู 20 ใบ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

hydrohobby

ถ้วยตาราง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ถ้วยสีขาว ไม่ดูดความร้อน มีขอบช่วยให้การหยิบย้ายต้นกล้าทำได้ง่ายขึ้น ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT โดยใช้ร่วมกับเพอร์ไรท์ปลูกพืช ความสูงจะเสมอผิวรางพอดี ไม่ปลิวตกจากรางได้ง่าย ใช้แทนถ้วยเขียว อายุการใช้งานยาวนาน เพราะผลิตจากพลาสติกอย่างดี หนา เหนียว ไม่กรอบง่ายแม้โดนแสงแดด จึงสามารถใช้ซ้ำได้นาน เป็นลดต้นทุนการปลูกได้มาก ขนาดของถ้วยรวมขอบ สูง 5.3 ซม. ปากถ้วย ขนาด 5 ซม. ก้นถ้วย ขนาด 3.6 ซม. สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Organic Set B

hydrohobby

ประกอบด้วย ออแกนนิคขนาด 1000 cc. 1 แกลอน ราคา 290 บาท ฟองน้ำ 2 แผ่น แผ่นละ 96 ช่อง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับฟองน้ำ 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดผักสลัดคละ 40 เมล็ด และผักไทย ราคา 50 บาท รวม 440 บาท พิเศษเหลือ 390 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Organic Set A

hydrohobby

ประกอบด้วย ออแกนนิคขนาด 1000 cc. 1 แกลอน ราคา 290 บาท เพอร์ไรท์ขนาด 2 ลิตร 1 ถุง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกเพอร์ไรท์ 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธุ์สลัดคละ 4 ชนิด และ ผักไทย ราคา 50 บาท ยอดรวม 440 บาท พิเศษเหลือ ราคา 390 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 390.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

Mix Organic Hydro

hydrohobby

ประกอบด้วย ปุ๋ยออแกนนิคขนาด 1000 cc. จำนวน 1 แกลอน ราคา 290 บาท เพอร์ไรท์ขนาด 2 ลิตร จำนวน 1 ถุง ราคา 40 บาท ฟองน้ำเพาะปลูก 2 แผ่น แผ่นละ 96 ช่อง ราคา 40 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับเพอร์ไรท์(ใช้ซ้ำได้) 20 ใบ ราคา 60 บาท ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับฟองน้ำ(ใช้ซ้ำได้) 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธุ์สลัดคละ 6 ชนิด รวม 60 เมล็ด และผักไทย ราคา 100 บาท CD คู่มือการปลูก 1 แผ่น ราคา 100 บาท ยอดรวมทั้งหมด 690 บาท พืเศษ เหลือ เพียง 590 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 590.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดโปรสุดคุ้ม

hydrohobby

เพอร์ไรท์ 1 ถุง ราคา 40 บาท ปุ๋ย AB 500 cc. ราคา 140 บาท ไฮดรอแกนนิค 500 cc. ราคา 190 บาท ถ้วยเพาะสีขาว 20 ใบ ราคา 60 บาท เมล็ดพันธ์ุคละชนิด ราคา 100 บาท ปกติราคา 530 บาท พิเศษ เหลือ 490 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 490.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

SET D

hydrohobby

SET D สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 2 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 2 ถุง ซีดีคู่มือการปลูก 1 แผ่น ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 7 ชนิด ปกติราคา 990 บาท พิเศษ 900 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 900.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

SET C

hydrohobby

SET C สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 1 ถุง ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 7 ชนิด ปกติราคา 600 บาท พิเศษ 530 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 530.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

SET B

hydrohobby

SET B สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ ฟองน้ำ 2 แผ่น ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่ฟองน้ำ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 4 ชนิด (40 เมล็ด)+ เมล็ดพันธุ์ผักไทย ปกติราคา 400 บาท พิเศษ 350 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

SET A

hydrohobby

SET A สารละลาย A+B 1000 cc. จำนวน 1 คู่ เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ 1 ถุง ถ้วยเพาะปลูกสีขาวสำหรับใส่เพอร์ไรท์ 20 ใบ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด 4 ชนิด (40 เมล็ด)+ เมล็ดพันธุ์ผักไทย ปกติราคา 400 บาท พิเศษ 350 บาท สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

SR MINI SET (ล้อเลื่อน ขั้นบันได)

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 50 cm. 3 รางปลูก (ล้อเลื่อน)แนวขั้นบันได * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 6 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลายธาตุอาหาร A-B 2 ขวด ขวดละ 0.5 ลิตร 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 40 เมล็ด

ราคา 3,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ล้อเลื่อนSR1/2เมตร

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1/2 เมตร6ราง พร้อมหลังคาโพลี ปลูกได้ 18 ต้น * โต๊ะขนาด 60x50x180 ซม. * โครงหลังคาโพลีคาร์บอเนต 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 12 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด

ราคา 6,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด2เมตร6รางปลูก

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 2 เมตร 6 รางปลูก (46ต้น อนุบาล 46ต้น) * โต๊ะขนาด 80x200x80 ซม. * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

CD คู่มือการปลูก

hydrohobby

CD คู่มือการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ เนื้อหาประกอบด้วย 1. การ์ตูนวิธีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน 2. รูปผักสลัดและประโยชน์ 3. วิธีการปลูก 4. รายการธุรกิจติดดาว 5. ธาตุอาหารไฮโดรโปนิกส์ 6. รายละเอียดผักสลัด

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักขนาด 3 เมตร 8 รางปลูก

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 3 เมตร 8 รางปลูก(120ต้น) * โต๊ะขนาด 240x260x80 ซม. 1 ชุด * โครงหลัง Extra Long 4 เส้น * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 100 ลิตร 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 3 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 180 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 22,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

hydrohobby

www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อ 088-2572357 , 080-6118704 FAX. 02-4964073 หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักขนาด 2 เมตร 3 ราง(ติดผนัง)

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ใช้ดิน ขนาด 2 เมตร 3 รางปลูก (ติดผนัง) * ชุดขาแขวนรางปลูก 3 รางปลูก * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 50 ลิตร 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 3 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 9,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

hydrohobby

www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อ 088-2572357 , 080-6118704 FAX. 02-4964073 หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

hydrohobby

www.thaihydrohobby.com จำหน่ายเครื่องปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน อุปกรณ์การปลูก วัสดุปลูก เพอร์ไรท์ เวอร์มิคูลไรท์ ฟองน้ำ ไฮโดรพ็อต ธาตุอาหาร A+B เครื่องมือวัดค่า EC+PH รางปลูก เมล็ดพันธุ์ ออกแบบติดตั้งระบบโรงเรือน สามารถปลูกทานเอง ทำเชิงพาณิชย์ สนใจติดต่อ 088-2572357 , 080-6118704 FAX. 02-4964073 หรือ www.thaihydrohobby.com

ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

HYDROHOBBY ถ้วยเขียว 80 ใบ

hydrohobby

ถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สีเขียว ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT ใช้ร่วมกับเพอร์ไลท์ผสมเสร็จ หรือตัดก้นแล้วใช้ร่วมกับฟองน้ำได้ ใช้ซ้ำไม่ได้ ผลิตจากวัสดุอย่างดี ไม่แตกง่าย เนื้อพลาสติกหนาทึบเหมาะกับการเจริญของราก รอยปรุฉีกง่าย มี 2 รอยผ่าที่ก้นถ้วยเล็กน้อย ขนาด 1 แพค ปลูกได้ 80 ต้น สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

HYDROHOBBY ฟองน้ำเพาะปลูก

hydrohobby

ฟองน้ำใช้สำหรับเพาะต้นกล้า 1 แผ่น ปลูกได้ 96 ต้น สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 20.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

HYDROHOBBY ถ้วยตาราง 20 ใบ สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

hydrohobby

ถ้วยตาราง สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ถ้วยสีขาว ไม่ดูดความร้อน มีขอบช่วยให้การหยิบย้ายต้นกล้าทำได้ง่ายขึ้น ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับใช้ในระบบราง NFT โดยใช้ร่วมกับเพอร์ไรท์ปลูกพืช ความสูงจะเสมอผิวรางพอดี ไม่ปลิวตกจากรางได้ง่าย ใช้แทนถ้วยเขียว อายุการใช้งานยาวนาน เพราะผลิตจากพลาสติกอย่างดี หนา เหนียว ไม่กรอบง่ายแม้โดนแสงแดด จึงสามารถใช้ซ้ำได้นาน เป็นลดต้นทุนการปลูกได้มาก ขนาดของถ้วยรวมขอบ สูง 5.3 ซม. ปากถ้วย ขนาด 5 ซม. ก้นถ้วย ขนาด 3.6 ซม. สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักขนาด 1.5เมตร 5 รางปลูก

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด 1.5 เมตร 5 รางปลูก (45 ต้น) * ชุดปลูก 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 10 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลายธาตุอาหาร A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร * ระบบลำเลียงสารอาหาร 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * เพอร์ไรท์ผสมเร็จขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 10,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 50 cm.ล้อเลื่อน

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 50 CM. 4 รางปลูก (12 ต้น) * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 0.5 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 40 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * CD คู่มือการปลูก

ราคา 4,500.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด 75 ซม. 3 ราง

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 75 ซม. 3 รางปลูก (14 ต้น) * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 3 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 40 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด ราคานี้ไม่รวม ค่าจัดส่ง

ราคา 3,590.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด 45 cm.

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 45 cm. 3 รางปลูก (ปลูกได้ 8 ต้น) * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 6 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * ถังน้ำสารละลายธาตุอาหาร * ระบบลำเลียงสารอาหาร 1 ชุด * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 0.5 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 40 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * CD คู่มือการปลูก สนใจกดสั่งซื้อ หรือแอดไลน์ ไอดี : 0926167962

ราคา 1,990.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ขนาด1เมตร6รางปลูก

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1 เมตร 6 รางปลูก (44 ต้น) * โต๊ะขนาด 80x80x70 ซม. * โครงหลังคา 1 ชุด * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 4 ชิ้น * ตาข่ายพร้อมคลิปล็อค 1 ชุด * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด

ราคา 6,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ขุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช้ดิน

hydrohobby

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ขนาด 1 เมตร 4 รางปลูก (ล้อเลื่อน ปลูกได้ 24 ต้น) * โต๊ะ 1 ชุด มีล้อเคลื่อนที่ได้ * โครงหลังคา 1 ชุด(โพลีคาบอเนต) * ระบบลำเลียงสารละลาย 1 ชุด * รางรับสารละลายปลายท่อ 1 ชุด * ถังน้ำสารละลาย 1 ชุด * รางปลูกขาว NFT พร้อมฝาครอบหัว 8 ชิ้น * ปั้มน้ำ 1 ตัว * สารละลาย A+B 2 ขวด ขวดละ 1 ลิตร 1 ชุด * เมล็ดพันธุ์ผักสลัดคละ 50 เมล็ด * เพอร์ไรท์ผสมเสร็จ ขนาด 2 ลิตร พร้อมถ้วยปลูก 1 ชุด * ซีดีคู่มือการปลูก

ราคา 7,000.00 บาท ติดต่อ hydrohobby โทร. 024964073, 0806118704 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที