บ้านเกิดพันธุ์ไม้

หมวด

มะนาว

ในร้าน บ้านเกิดพันธุ์ไม้
แชร์บน facebook

มะนาวแป้นพิจิตรเสียบยอดตอส้มโอ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นพิจิตรเสียบยอดตอส้มโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นดกพิเศษเสียบยอดตอส้มโอ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นดกพิเศษเสียบยอดตอส้มโอ ขนาดไม่น้อยกว่า 30เซนติเมตร

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นรำไพเสียบยอดตอส้มโอ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นรำไพเสียบยอดตอส้มโอ

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นรำไพเสียบยอดบนตอส้มโอ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นรำไพเสียบยอดบนตอส้มโอ ความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร

ราคา 60.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นไต้หวัน

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

เป็นกิ่งชำลงถุงสูงประมาณ20-30 เซนติเมตร

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

มะนาวตาฮิติ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวตาฮิติ ลูกกลม เปลือกบาง ออกลูกเป็นพวง ทนต่อโรคแคงเกอร์ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เป็นกิ่งตอนที่ชำลงถุงพร้อมปลูกได้ทันที ถ้าสั่งซื้อเยอะมีส่วนลด

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นพิจิตรปลูกในกระถาง

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นพิจิตรปลูกลงในกระถางดินเผาทาด้วยสีน้ำมัน สีสรรค์สวยงาม

ราคา 200.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

มะนาวแป้นพิจิตรปลูกในกระถาง

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

มะนาวแป้นพิจิตรปลูกลงในกระถางดินเผาวาดรูปทาด้วยสีน้ำมัน

ราคา 300.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กิ่งตอนและกิ่งชำมะนาวตาฮิติ

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

กิ่งตอนพันธุ์มะนาวติฮิติ กิ่งละ 35 บาท และชำลงถุงพร้อมลงปลูกได้ทันที กิ่งละ 40 บาท

ราคา 35.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

กิ่งตอนและกิ่งชำมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร

บ้านเกิดพันธุ์ไม้

กิ่งพันธุ์มะนาวแป้นพิจิตร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร กิ่งพันธุ์ไม่ติดโรค พร้อมลงปลูกได้ทันที

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สายใจ เสือคง โทร. 0884383624, 0884383624 จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที