หมวด มั่งมี

ร้าน: 1000ไม้เอก

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 28 นิ้ว ความสูง 7 เมตร เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่ายไม่ผลัดใบบ่อย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ลำต้นคู่เป็นไม้ฝาแฝด ลักษณะแปลกของต้นนี้ เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบ เลี้ยงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 24 นิ้ว ความสูง 6-7 เมตร ลำต้นสวยมาก ทรงพุ่ม เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 7-8 เมตร เป็นไม้ขนาดใหญ่หายาก เลี้ยงง่ายใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบบ่อย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ลำต้นขนาด 33 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ลำต้นตรงทรงพุ่มสวยงาม เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ลำต้นขนาด 30 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ลำต้นตรงทรงพุ่มสวยมาก หายาก เลี้ยงง่ายใบหนา ไม่ผลัดใบ

ราคา 60,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 9-10 เมตร มีฐานสวย ลำต้นตรง ไม้ใหญ่โบราณหายาก เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ราคา 60,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ลำต้นขนาด 33 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ทรงพุ่มสวย เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี

ราคา 60,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ลำต้นตรงทรงพุ่มสวยงาม เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ราคา 60,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 15 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทรงพุ่ม กิ่งออกลีลา เป็นไม้ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่ายไม่ผลัดใบ

ราคา 60,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 24 นิ้ว ความสูง 6-7 เมตร ทรงพุ่มสวยมาก ลำต้นตรง เป็นไม้ใบหนา ไม่ผลัดใบง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 28 นิ้ว ความสูง 6-7 เมตร เป็นไม้ใบหนา ไม่ผลัดใบง่าย เลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ไม้ฐานใหญ่ โชว์โคนสวย ฟอร์มอลังการ งดงาม เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 25 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทรงพุ่มใบหนา เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ลำต้นคู่ หายาก ไม้ใบหนา เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 10 เมตร ไม้ขนาดใหญ่ ทรงพุ่มสวย หายาก ใบหนา เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ทรงสวย เลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 27 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ทรงพุ่มสวย ฐานใหญ่ ใบหนาเลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ทรงพุ่มสวย เลี้ยงง่าย ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 33 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ทรงพุ่มสวย ใบหนาเลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ทรงพุ่มสวย เลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 32 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ทรงพุ่มสวย ใบหนา เลี้ยงง่ายให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 30 นิ้ว ความสูง 9-10 เมตร ทรงพุ่มสวย ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ใบหนา ทรงสวยทรงเหมาะสำหรับปลูกริมกำแพงหรือผนังบ้าน

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทรงสวย ใบหนาไม่ร่วงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 24 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ลำต้นตรง ทรงพุ่มสวย เลี้ยงง่าย ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 32 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ใบหนา ทรงพุ่มสวย ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 26 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ลำต้นตรง ทรงพุ่มสวย ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 18 นิ้ว ความสูง 4 เมตร ไม้ทรงเตี้ย ฟอร์มสวย ใบหนาเลี้ยงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร

1000ไม้เอก | นครนายก
ขนาด 27 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ฐานใหญ่สวย ใบหนาเลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526 0626415526

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 6 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว