1000ไม้เอก

หมวด

หว้า

ในร้าน 1000ไม้เอก
แชร์บน facebook

ต้นหว้าแม่น้ำ No.2451

1000ไม้เอก

ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ลักษณะลำต้นลีลาสวยงาม ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นหว้าแม่น้ำ(สินค้ามาใหม่)

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด22นิ้ว ความสูงประมาณ5-6เมตร ลักษณะเป็นไม้ลีลา กิ่งโค้งงอสวยงาม

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นหว้าชมพู(สินค้ามาใหม่)

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด20นิ้ว ความสูงประมาณ8เมตร ลักษณะลำต้นลีลาสวยงาม กิ่งก้านโค้งงอ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นหว้าแม่น้ำ

1000ไม้เอก

ลำตันขนาด20นิ้ว ความสูงประมาณ7-8เมตร ลำต้นโ้ง กิ่งก้านออกลีลาบิดพันเกลียวสวยงาม

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นหว้าแม่น้ำ(สินค้ามาใหม่)

1000ไม้เอก

ขนาด25นิ้ว ความสูงประมาณ7เมตร ไม้ทรงพุ่ม ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที