1000ไม้เอก

หมวด

มั่งมี

ในร้าน 1000ไม้เอก
แชร์บน facebook

ต้นมั่งมี No.3196

1000ไม้เอก

ขนาด 28 นิ้ว ความสูง 7 เมตร เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่ายไม่ผลัดใบบ่อย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3177

1000ไม้เอก

ลำต้นคู่เป็นไม้ฝาแฝด ลักษณะแปลกของต้นนี้ เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบ เลี้ยงง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3167

1000ไม้เอก

ขนาด 24 นิ้ว ความสูง 6-7 เมตร ลำต้นสวยมาก ทรงพุ่ม เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3145

1000ไม้เอก

ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 7-8 เมตร เป็นไม้ขนาดใหญ่หายาก เลี้ยงง่ายใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี ไม่ผลัดใบบ่อย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3141

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด 33 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ลำต้นตรงทรงพุ่มสวยงาม เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบง่าย

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3140

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด 30 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ลำต้นตรงทรงพุ่มสวยมาก หายาก เลี้ยงง่ายใบหนา ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3137

1000ไม้เอก

ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 9-10 เมตร มีฐานสวย ลำต้นตรง ไม้ใหญ่โบราณหายาก เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3098

1000ไม้เอก

ขนาด 15 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ทรงพุ่ม กิ่งออกลีลา เป็นไม้ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี เลี้ยงง่ายไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.3067

1000ไม้เอก

ขนาด 28 นิ้ว ความสูง 6-7 เมตร เป็นไม้ใบหนา ไม่ผลัดใบง่าย เลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.2514

1000ไม้เอก

ขนาด 35 นิ้ว ความสูง 10 เมตร ไม้ขนาดใหญ่ ทรงพุ่มสวย หายาก ใบหนา เลี้ยงง่าย ไม่ผลัดใบ

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.2388

1000ไม้เอก

ขนาด 20 นิ้ว ความสูง 6 เมตร ใบหนา ทรงสวยทรงเหมาะสำหรับปลูกริมกำแพงหรือผนังบ้าน

ราคา 30,000.00 บาท ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นมั่งมี No.2169

1000ไม้เอก

ขนาด 24 นิ้ว ความสูง 7 เมตร ลำต้นตรง ทรงพุ่มสวย เลี้ยงง่าย ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที