1000ไม้เอก

หมวด

นางกวัก

ในร้าน 1000ไม้เอก
แชร์บน facebook

ต้นนางกวั 3212

1000ไม้เอก

ขนาด 19 นิ้ว ความสูง 8 เมตร ลักษณะลำต้นตรงทรงพุ่มสวย เป็นไม้ใบหนาเลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได่้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก No.3147

1000ไม้เอก

ขนาด 40 นิ้ว ความสูง 10 เมตร ลักษณะลำต้นตรง ทรงพุ่มสวย เป็นไม้ใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก No.3139

1000ไม้เอก

ขนาด 25 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ลักษณะลำต้นตรง ทรงพุ่มกลมสวยงาม เป็นไม้ใบหนาเลี้ยงง่าย ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก No.3063

1000ไม้เอก

ขนาด 27 นิ้ว ความสูง 9 เมตร ลักษณะลำต้นตรง ทรงพุ่ม เลี้ยงง่ายใบหนา ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก(สินค้ามาใหม่)

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด22นิ้ว ความสูงประมาณ8เมตร ทรงพุ่มสวยงาม เป็นไม้ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก(สินค้ามาใหม่)

1000ไม้เอก

ลำต้นขนาด27นิ้ว ความสูงประมาณ7-8เมตร ทรงพุ่มฟอร์มสวย เป็นไม้ใบหนาให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นนางกวัก

1000ไม้เอก

ลำต้นโค้งเอนนิดๆ เหมาะสำหรับปลูกหนีชายคาบ้าน ลักษณะเด่นคือใบแน่นทรงพุ่ม ให้ร่มเงาได้ดี

ติดต่อ Yod pongpet โทร. 0626415526, 0626415526 จังหวัดนครนายก

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที